Informacje o Zakładzie

Zakład Biologii Człowieka

  • badania nad ewolucją człowieka i populacjami prehistorycznymi;
  • adaptacyjna rola atrakcyjności fizycznej;
  • kondycja biologiczna człowieka oraz fizjologiczne markery zdrowia i płodności;
  • ewolucyjne aspekty zdrowia i choroby;
  • biologiczne i kulturowe aspekty ludzkich zachowań i preferencji w zakresie kojarzenia;
  • antropologia kliniczna;
  • biologiczne aspekty mobilności społecznej i migracji;
  • czynniki środowiskowe wpływające na wzrost i rozwój człowieka.

Kontakt

 

ul. Stanisława Przybyszewskiego 63

51-148 Wrocław

Sekretariat

tel. i fax: +48 71 375-64-31 (sekretariat)

e-mail: kbc@uwr.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa: 10.00-16.00
czwartek:                      9.00 -16.00
piątek:                            8.30-13.30
 

 

 

………………………………………………………………………………………

Kierownik Zakładu Biologii Człowieka:

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

(tel. 71 375-64-25; 71 343-41-46)

………………………………………………………………………………………

 

O milionach lat ewolucji ludzkiego mózgu i kosztach wzrostu jego rozmiarów”

Nowa książka: „Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species”

 

   

Małecki W.,  Sorokowski P.,  Pawłowski B., Cieński M. (2019)

Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species.  

Routledge Taylor & Francis Group.

 

Antropologia