W poszukiwaniu uwarunkowań starzenia reprodukcyjnego kobiet – wieloaspektowe badania przemian okresu okołomenopauzalnego

Szanowne Panie,
serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu naukowym zatytułowanym:

„W poszukiwaniu uwarunkowań starzenia reprodukcyjnego kobiet – wieloaspektowe badania przemian okresu okołomenopauzalnego”

Cel badania

Celem badania jest poznanie jak największej grupy czynników kształtujących przebieg procesu starzenia reprodukcyjnego kobiet. Szczególną uwagę chcemy poświęcić najczęściej występującym naczynioruchowym symptomom menopauzalnym czyli uderzeniom gorąca i nocnym potom oraz cechom, które wiążą się z ich doświadczaniem. Uzyskane wyniki wzbogacą dotychczasowy stan wiedzy na temat przejścia menopauzalnego, pozwolą zdefiniować najważniejsze cechy odpowiedzialne za częstość i intensywność najbardziej uciążliwych symptomów menopauzalnych i co ważniejsze, umożliwią wdrożenie odpowiednich form terapii w celu ich łagodzenia.

Pomiary i badania wykonywane w ramach projektu

  • walidowane i autorskie kwestionariusze ankiet
  • pomiary somatyczne (wysokość i masa ciała, szerokość barków i bioder, obwód biustu, ramienia, talii i bioder, grubość fałdów skórno-tłuszczowych, długość drugiego i czwartego palca ręki)
  • kompleksowa analiza składu ciała (zawartość tkanki tłuszczowej podskórnej i trzewnej, masy mięśniowej oraz wody w organizmie)
  • ocena siły mięśniowej ręki prawej i lewej
  • oznaczenie wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi oraz pulsu

Pomiary wykonywane są z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu antropometrycznego i medycznego, niedostępnego w klubach sportowych czy gabinetach dietetycznych.

Korzyści uczestnictwa w badaniu

Udział w badaniu jest bezpłatny, wymaga jedynie przestrzegania wyznaczonego terminu wizyty. Uczestniczki badania otrzymają komplet powyższych wyników, rzetelne informacje dotyczące menopauzy i zmian, jakie ona powoduje w organizmie kobiety a także możliwość udziału w wybranych bezpłatnych badaniach medycznych (mammografia), zbadanie wzroku za 1 zł oraz atrakcyjne upominki od renomowanych producentów cenionych kosmetyków naturalnych.
Wyniki badań będą dostępne kilka dni po wizycie (do odebrania bezpośrednio w Zakładzie Biologii Człowieka lub via e-mail).

Warunki uczestnictwa w badaniu

Kobiety:

  • w wieku 40-65 lat
  • bez zdiagnozowanych chorób przewlekłych
  • niebędące obecnie w trakcie intensywnego leczenia farmakologicznego
  • niebędące w ciąży i niekarmiące
  • jeśli w okresie menopauzy, to osiągniętej w sposób naturalny (niebędącej efektem zabiegów lub terapii medycznych)

Przebieg badania

Badanie składa się z jednej, wcześniej umówionej telefonicznie lub drogą mailową, wizyty. W jej trakcie, kobiety zakwalifikowane do udziału w badaniu na podstawie wypełnionego wcześniej kwestionariusza zgłoszeniowego, po wypełnieniu i podpisaniu stosownych formularzy (zgoda na udział w badaniu, formularz informacyjny dla uczestniczek badania, oświadczenie uczestniczki badania o aktualnym stanie zdrowia w kontekście sytuacji epidemicznej COVID-19, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych, regulamin prowadzenia badań naukowych w Zakładzie Biologii Człowieka UWr. w czasie epidemii COVID-19), zostaną zmierzone a następnie wypełnią walidowane i autorskie kwestionariusze ankiet.
Na badanie należy przyjść w stroju umożliwiającym wykonanie pomiarów ciała czyli najlepiej w dwuczęściowym ubraniu, aby łatwo było rozebrać się do pasa.

Czas trwania badania

Wizyta może zająć około 1,5 godziny – proszę uwzględnić ten czas podczas umawiania się na dany termin badania.

Miejsce wykonywania badania

Badania będą się odbywały w budynku Zakładu Biologii Człowieka UWr. przy ul. Przybyszewskiego 63 we Wrocławiu, w pokoju pomiarowym ZBC na parterze.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w badaniu

W celu umówienia terminu wizyty należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy. Następnie, zakwalifikowane do badania kobiety będą mogły się umówić na wizytę telefonicznie (numery telefonów zespołu badawczego podane są poniżej) lub drogą mailową.

Formularz zgłoszeniowy – link

Kontakt z zespołem badawczym:

dr hab. Monika Krzyżanowska     tel. 691 851 985
mgr Maja Pietras                   tel. 605 588 425
menopauza.badania@uwr.edu.pl

 

Udział w badaniach jest dobrowolny i w każdej chwili można się z nich wycofać. Dołożymy wszelkich starań, aby badania były prowadzone w jak najmniej uciążliwy dla Pań sposób oraz w najdogodniejszym dla Pań czasie. Wszystkie pomiary będą wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i odpowiednio przeszkolone osoby, mające na uwadze Pań komfort fizyczny i psychiczny. Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z regulaminem prowadzenia badań naukowych w Zakładzie Biologii Człowieka UWr. w czasie epidemii COVID-19, badania zostaną przeprowadzone z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa sanitarnego.
Partnerami naszych badań są: 

Do zobaczenia!
Zespół badawczy,
dr hab. Monika Krzyżanowska, mgr Katarzyna Górecka

Antropologia