dr Judyta Nowak-Kornicka

Kontakt

e-mail: judyta.nowak[at]uwr.edu.pl

pokój: pokój 146e

tel.: +48 71 375-64-21

 

Licencjat:

Staphylococcus aureus w zatruciach pokarmowych i zakażeniach.

Promotor: dr Józef Mleczko

Magisterium:

Wybrane ludzkie neuropeptydy jako modulatory właściwości fagocytarnych neutrofilii wobec Moraxella catarrhalis.

Promotor: prof. dr hab. Adam Jankowski

Doktorat:

Morfologiczne mierniki kondycji biologicznej  a swoista odporność immunologiczna

opiekun pracy: prof dr hab Bogusław Pawłowski, opiekun pomocniczy:
dr Daria Augustyniak

Publikacje:

 • Augustyniak D.,  Nowak J., Lundy F.T. (2012) Direct and Indirect Antimicrobial Activities of Neuropeptides and their Therapeutic Potential.  Current Protein & Peptide Science, 13:(8):723-738
 • Pawłowski B., Nowak J., Borkowska B., Drulis-Kawa Z. (2014) Human body morphology, prevalence of nasopharyngeal potential bacterial pathogens and immunocompetence handicap principal. American Journal of Human Biology, 26:305-310
 • Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. (2015) Woman’s body symmetry and oxidative stress in the first trimester of pregnancy. American Journal of Human Biology DOI: 10.1002/ajhb.22730
 • Żelaźniewicz A, Borkowska B, Nowak J, Pawłowski B. (2016). The progesterone level, leukocyte count and disgust sensitivity across the menstrual cycle. Physiol Behav. 1;161:60-5. Doi: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2016.04.002
 • Nowak J, Borkowska B, Pawlowski B. (2016). Leukocyte changes across menstruation, ovulation, and mid-luteal phase and association with sex hormone variation. American Journal of Human Biology, 28(5), 721-728 doi: https://doi.org/10.1002/ajhb.22856
 • Pisanski K, Nowak J, Sorokowski P. (2016). Individual differences in cortisol stress response predict increases in voice pitch during exam stress.” Physiology & behavior 163;234-238. doi: 10.1016/j.physbeh.2016.05.018.
 • Nowak J, Borkowska B, Pawlowski B. (2017). Sex differences in the risk factors for Staphylococcus aureus throat carriage. Am J Infect Control. 45(1):29-33. Doi: 10.1016/j.ajic.2016.07.013
 • Bogusław Pawłowski, Judyta Nowak, Barbara Borkowska, Daria Augustyniak, Zuzanna Drulis-Kawa. (2017). Body height and immune efficacy: testing body stature as a signal of biological quality. Proceedings of the Royal Society. B: Biological Sciences. 284 (1859):1-9. Doi: 10.1098/rspb.2017.1372
 • Nowak J, Pawłowski B, Borkowska B, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z. (2018). No evidence for immunocompetence handicap hypothesis in human males. Scientific Reports 8, article number 7392, doi:10.1038/s41598-018-25694-0
 • Pawłowski B, Borkowska B, Nowak J, Augustyniak D, Drulis-Kawa Z. (2018). Human body symmetry and immune efficacy in healthy adults. American Journal of Physical Anthropology, 167(2):207-216, doi: 10.1002/ajpa.23617
 • Pisanski K, Kobylarek A, Jakubowska L, Nowak J, Walter A, Błaszczyński K, Kasprzyk M, Łysenko K, Sukiennik I, Piątek K, Frackowiak T, Sorokowski P. (2018). „Multimodal stress detection: Testing for covariation in vocal, hormonal and physiological responses to Trier Social Stress Test”. Hormones and behavior, 106, 52-61. Doi: 1016/j.yhbeh.2018.08.014
 • ŻelaźniewiczA, Bielawski T, Nowak J, Pawłowski B. (2019). Body symmetry and reproductive hormone levels in women. Women & health, 59(4), 391-405. Doi: 1080/03630242.2018.1492499
 • Żelaźniewicz A, Nowak J, & Pawłowski B. (2019). Hand-grip strength predicts individuals’ sexual and pathogen but not moral disgust sensitivity. Personality and Individual Differences, 147, 237-244. Doi: 1016/j.paid.2019.05.005
 • Piotr Sorokowski, Agnieszka Żelaźniewicz, Judyta Nowak, Agata Groyecka, Magdalena Kaleta, Weronika Lech, Sylwia Samorek, Katarzyna Stachowska, Klaudia Bocian, Aleksandra Pulcer, Agnieszka Sorokowska, Marta Kowal, Katarzyna Pisanski. (2019) Romantic Love and Reproductive Hormones in Women. J. Environ. Res. Public Health16(21), 4224. Doi: 10.3390/ijerph16214224
 • Kowal M, Sorokowski P, Żelaźniewicz A, Nowak J, Orzechowski S, Żurek G, … & Poniatowska M. (2020). No relationship between the digit ratios (2D: 4D) and salivary testosterone change: study on men under an acute exercise. Scientific reports, 10(1),10068 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-020-66915-9.
 • Żelaźniewicz A, Nowak J, Studzińska I, & Pawłowski B. (2020). Do adipokines levels influence facial attractiveness of young women?. American Journal of Physical Anthropology, 2: 250-257.DOI: https://doi.org/10.1002/ajpa.24114
 • Żelaźniewicz A; Nowak J; Groyecka A; Sorokowski P; Dobrowolska M; Pawłowski B. (2020) Empathy and Oxidative Stress in Healthy Adults. Sustainability12(12) DOI: https://doi.org/10.3390/su12124959
 • Żelaźniewicz A, Nowak J, Łącka P, Pawłowski B. (2020). Facial appearance and metabolic health biomarkers in women. Scientific Reports 10,   DOI. https://doi.org/10.1038/s41598-020-70119-6
 • Żelaźniewicz A, Nowak J, Pawłowski B. (2020). Birth size and morphological femininity in adult women. BMC Evol Biol.20(1):102.
 • Kowal M, Sorokowski P, Żelaźniewicz A, Nowak J, Orzechowski S, Żurek G, & Żurek A. (2020). A positive relationship between body height and the testosterone response to physical exercise. Evolution and Human Behavior. https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.08.012 In press

 

Konferencje:

 • Nowak J.  Wyznaczniki zdrowia a budowa ciała człowieka. Naukowa konferencja dla nauczycieli. Wrocław,  22 marzec 2014, organizator: Wydział Nauk Biologicznych UWr (referat)
 • Nowak J. Ilość tkanki tłuszczowej a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem złocistym u mężczyzn. IV Studencka Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych  PUZZEL 2015. 18-19 kwiecień 2015, Wrocław (referat)
 • Pawlowski B., Nowak J.,  Borkowska B.,  Drulis-Kawa Z. Body attractiveness, nasopharyngeal flora and immunocompetence European Human Behaviour & Evolution Associacion (EHBEA) 2013 Conference, Amsterdam, 24-27 marzec 2013 (plakat)
 • Augustyniak D., Nowak J., Jankowski J. Modulation of Moraxella catarrhalis and nontypeable Haemophilus influenzae phagocytosis by neuropeptides NPY and CGRP 15TH International Congress of Immunology, MILAN, ITALY/ August 22-27/ 2013
 • Judyta N., Borkowska B., Pawłowski B. Adaptive changes of immune parameters in blood across menstrual cycle. 1-st Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, Wrocław 23-25 October 2014.
 • Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. Oxidative stress in the first trimester of pregnanct and woman’s body shape and symmetry. 1-st Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, Wrocław 23-25 October 2014.
 • Nowak J., Żelaźniewicz A., Borkowska B., Pawłowski B. Inflammation level fluctuation in menstrual cycle as a marker of reproductive potential. 5th Summer Institute of the International Society for Human Ethology 13-16 may 2015. Athens
 • Borkowska B., Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. Disgust sensitivity, progesterone level  and leukocyte count across menstrual cycle 5th Summer Institute of the International Society for Human Ethology 13-16 may 2015. Athens
 • Nowak J, Augustyniak D, Figura R, Borkowska B, Roszkowiak J, Drulis-Kawa Z, Pawłowski B. “The potency of adaptive immunity against conserved and evolving antigens.”  4th European Congress of Immunology, 6-9 September 2015, Vienna
 • Roszkowiak J, Nowak J, Augustyniak D. “The role of elastase in antimicrobial action against Moraxella catarrhalis.”  4th European Congress of Immunology, 6-9 September 2015, Vienna
 • Nowak J, Borkowska B, Pawłowski B. “Body fat, sex hormones and propensity to carry pathogenic bacteria in men.”  2nd International Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 21-23 September 2015, Poznań
 • Judyta Nowak, Borkowska Barbara, Daria Augustyniak, Zuzanna Drulis-Kawa, Bogusław Pawłowski. „Self-perceived attractiveness, immune potential against pathogen and free testosterone levels in healthy men.” International Society for Human Ethology 1-5 August 2016. Stirling (Scotland)
 • Judyta Nowak, Borkowska Barbara, Daria Augustyniak, Zuzanna Drulis-Kawa, Bogusław Pawłowski. „Body height and immune response to flu vaccine in men. Testing body height as a signal of biological quality.3rd International Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 28-30 September 2016, Toruń

Projekty badawcze

 1. NCN :
  1. GRANT „OPUS 14” finansowany przez NCN – na lata 2018-2021. „Poziom maskulinizacji jako sygnał potencjału antyoksydacyjnego u mężczyzn” UMO-2017/27/B/NZ8/00500 (wykonawca)
  2. GRANT „OPUS 10″ finansowany przez NCN – na lata 2016-2019. ” Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.” UMO-2015/19/B/NZ8/02061 (wykonawca)
  3. GRANT „OPUS 4” finansowany przez NCN – na lata 2013-2016. „Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka” UMO-2012/07/B/NZ8/02666 – (wykonawca)
 2. UNIJNE : Kierownik projektu „Akademia Rozwoju – kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Tytuł projektu: „Ilość tkanki tłuszczowej i poziom hormonów płciowych a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem złocistym
 • Granty naukowe w dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych UWr finansowanych z dotacji celowej MNiSW): Kierownik projektów w latach 2013-2018:
 • „Potencjał reprodukcyjny kobiety a poziom C-reaktywnego białka będącego wyznacznikiem funkcjonowania układu immunologicznego”
 • „Morfologiczne i fizjologiczne wyznaczniki płodności kobiet a wybrane parametry nieswoistej odpowiedzi immunologicznej”
 • „Wpływ poziomu dehydroepiandrosteronu i siarczanu dehydroepiandrosteronu na produkcję specyficznych przeciwciał po szczepieniu na tężec i grypę u mężczyzn”
 • „Ilość tkanki tłuszczowej wisceralnej i surowiczy poziom wisfatyny a nosicielstwo gronkowca złocistego u kobiet”
 • „Atrakcyjność kobiecej twarzy jako sygnał zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego”

Zainteresowania

 • Immunomodulująca rola hormonów płciowych
 • Morfologiczne wyznaczniki kondycji biologicznej a parametry immunologiczne i stan zdrowia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Immunologia kliniczna
 • Biologia ewolucyjna

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji – w 2014 Członek komitetu organizacyjnego konferencji PTNCE

Konsultacje

Dydaktyka:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Biologia człowieka
 • Anatomia człowieka
 • Podstawy mikrobiologii
 • Psychologiczno-biologiczne uwarunkowania ludzkich zachowań
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia