prof. Bogusław Pawłowski

Kierownik Katedry Biologii Człowieka
Uniwersytetu Wrocławskiego


Kontakt:
e-mail:boguslaw.pawlowski[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375-27-74
+48 71 343-78-28


Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

  

Przewodniczący European Human Behaviour and Evolution Association (do Marzec 2022).
Więcej informacji na temat przystąpienia do EHBEA i udziału w naszej dorocznej konferencji, która odbędzie się w Krakowie w dniach od 1 do 4 kwietnia 2020 r., Można znaleźć na stronie internetowej EHBEA. 
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji PTNCE od powstania towarzystwa w 2013 (obecnie II kadencja)

 

Życiorys naukowy
Badania naukowe
Organizacja konferencji i warsztatów
Działalność dydaktyczna i recenzencka w czasopismach
Publikacje
Popularyzacja