prof. Bogusław Pawłowski

Kierownik Katedry Biologii Człowieka

Uniwersytetu Wrocławskiego


Kontakt:
e-mail: boguslaw.pawlowski[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375-27-74
+48 71 343-78-28


 

dr hab. prof. nadzw. Bogusław Pawłowski

 

Życiorys naukowy
Badania naukowe
Organizacja konferencji i warsztatów
Działalność dydaktyczna i recenzencka w czasopismach
Publikacje
Popularyzacja