dr hab. Monika Krzyżanowska

 


Kontakt:
e-mail: monika.krzyzanowska[at]uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375-64-23

Pokój: 106a

dr Monika Krzyżanowska
dr hab. M. Krzyżanowska

Magisterium:

Zróżnicowanie wybranych cech niemetrycznych na czaszkach australijskich.

Praca doktorska:

Międzypokoleniowy awans społeczny a wysokość ciała z uwzględnieniem wybranych mierników statusu społecznego

Rozprawa habilitacyjna:

„Migracje oraz system kojarzeń partnerskich a wybrane cechy biologiczne i społeczne człowieka” – jednotematyczny cykl pięciu publikacji.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia – Uchwała Nr 211/2017 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2017 r.

Publikacje:

1996 – 2000

2001 – 2010

2011 – obecnie

Obszar zainteresowań:

  • biologiczne podłoże mobilności społecznej oraz migracji ze szczególnym uwzględnieniem wewnątrz- oraz międzypokoleniowej mobilności społecznej i geograficznej w odniesieniu do cech antropometrycznych (wysokość i ciężar ciała, BMI), układów grupowych krwi, kolejności urodzenia, liczby dzieci w rodzinie, poziomu inteligencji i kondycji zdrowotnej człowieka (np. poziomu cholesterolu całkowitego, poziomu HDL cholesterolu, triglicerydów, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi) – badania narodowych kohort brytyjskich;
  • wzorce kojarzenia wybiórczego między partnerami pod względem takich cech jak: wiek, poziom wykształcenia, status społeczno-ekonomiczny, region miejsca zamieszkania, wysokość i ciężar ciała oraz BMI, poziom inteligencji, hobby, cechy osobowości;
  • społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie cech biologicznych, szczególnie wysokości i ciężaru ciała, BMI oraz wieku menarche;
  • auksologia.

Granty, projekty i staże naukowe:

Biological background of social mobility and migration – projekt w ramach programu Erasmus (2010/14).

Trends in human population biology and ecology – analyses of the British national cohorts – współpraca z Department of Biological Anthropology University of Cambridge, UK oraz Paris Descartes University & APHP, France

Assortative mating pattern – analyses of the British national cohorts – współpraca z Department of Biological Anthropology University of Cambridge, UK oraz Paris Descartes University & APHP, France

2010 – obecnie Staże naukowe w Department of Biological Anthropology University of Cambridge (UK).

Dotychczasowa współpraca z innymi jednostkami, ośrodkami naukowymi:

Department of Biological Anthropology University of Cambridge, Wielka Brytania

Paris Descartes University & APHP, Francja

Zakład Antropologii PAN we Wrocławiu, Polska

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polska

Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Polska

Akademia Medyczna we Wrocławiu, Polska

Akademia Medyczna w Gdańsku, Polska

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Polska

Popularyzacja nauki:

„Czy wysocy mają lepiej?” – udział w programie telewizyjnym TVP 2 dotyczącym osób wysokich; Warszawa, kwiecień 2008.

„Czy rosnę prawidłowo?” – cykl wykładów dla młodzieży gimnazjalnej zorganizowanych w ramach projektu „Mój pierwszy Uniwersytet”; 06.12.2008.

1999 – 2002 referaty prezentowane podczas kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu.

Członkostwo w towarzystwach naukowych oraz pełnione funkcje:

Polish Anthropological Association (PTA)

2007 – 2015 – Przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego

European Anthropological Association (EAA)

The BioSocial Society

Society for the Study of Human Biology (SSHB)

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)

Dydaktyka:

Konsultacje

Wykłady:

Antropologia biologiczna

Antropologia społeczna

Biologia człowieka

Biologiczne podłoże mobilności społecznej i migracji

Biostatystyka

Podstawy statystyki w naukach o człowieku

Ćwiczenia:

Biologiczne podłoże mobilności społecznej i migracji

Biostatystyka

Podstawy statystyki w naukach o człowieku

Postępy w biologii

Techniki przygotowania pracy dyplomowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia