dr hab. Agnieszka Żelaźniewicz

 


Kontakt:
e-mail: agnieszka.zelazniewicz[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375-64-21

Pokój: 146

dr A. Żelaźniewicz

Doktorat:

Zmiana morfologii piersi w okresie ciąży jako wskaźnik inwestycji prenatalnej i laktacyjnej kobiety
Promotor: prof. Bogusław Pawłowski

 

Publikacje:

Żelaźniewicz, A., Nowak, J., & Pawłowski, B. (2020). Birth size and morphological femininity in adult women. BMC Evolutionary Biology, 20(1), 1-8. 10.1186/s12862-020-01670-z

Kowal, M., Sorokowski, P., Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Orzechowski, S., Żurek, G., … & Poniatowska, M. (2020). No relationship between the digit ratios (2D: 4D) and salivary testosterone change: study on men under an acute exercise. Scientific Reports, 10(1), 1-8. 10.1038/s41598-020-66915-9

Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Łącka, P., & Pawłowski, B. (2020). Facial appearance and metabolic health biomarkers in women. Scientific Reports, 10(1), 1-8. 10.1038/s41598-020-70119-6

Kowal, M., Sorokowski, P., Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Orzechowski, S., Żurek, G., & Żurek, A. (2020). A positive relationship between body height and the testosterone response to physical exercise. Evolution and Human Behavior. doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2020.08.012

Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Studzińska, I., & Pawłowski, B. (2020). Do adipokines levels influence facial attractiveness of young women?. American Journal of Physical Anthropology, 173(2), 250-257. doi.org/10.1002/ajpa.24114

Frąckowiak, T., Groyecka-Bernard, A., Oleszkiewicz, A., Butovskaya, M., Żelaźniewicz, A., & Sorokowski, P. (2020). Difference in Perception of Onset of Old Age in Traditional (Hadza) and Modern (Polish) Societies. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7079. doi.org/10.3390/ijerph17197079

Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Groyecka, A., Sorokowski, P., Dobrowolska, M., & Pawłowski, B. (2020). Empathy and oxidative stress in healthy adults. Sustainability, 12(12), 4959. doi.org/10.3390/su12124959

Żelaźniewicz, A., Nowak, J., & Pawłowski, B. (2019). Hand-grip strength predicts individuals’ sexual and pathogen but not moral disgust sensitivity. Personality and Individual Differences, 147, 237-244. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.05.005

Watkins, C. D., Leongómez, J. D., Bovet, J., Żelaźniewicz, A., Korbmacher, M., Varella, M. A. C., … & Bolgan, S. (2019). National income inequality predicts cultural variation in mouth to mouth kissing. Scientific Reports, 9(1), 6698. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43267-7

Sorokowski, P., Żelaźniewicz, A., Nowak, J., Groyecka, A., Kaleta, M., Lech, W., … & Sorokowska, A. (2019). Romantic Love and Reproductive Hormones in Women. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(21), 4224. https://doi.org/10.3390/ijerph16214224

Borysławski, K., Niwińska, A., Niwiński, A., Tomaszewska, A., Wasylikowa, K., & Żelaźniewicz, A. (2018). A Bulb of Narcissus on the Egyptian Mummy from University of Wrocław Collection. Études et Travaux (Institut des Cultures Méditerranéennes et Orientales de l’Académie Polonaise des Sciences), 31, 111-121.

Żelaźniewicz, A., & Pawłowski, B. (2019). Maternal breast volume in pregnancy and lactation capacity. American Journal of Physical Anthropology, 168(1), 180-189.

Żelaźniewicz, A., Bielawski, T., Nowak, J., & Pawłowski, B. (2019). Body symmetry and reproductive hormone levels in women. Women & Health, 59(4), 391-405.

Żelaźniewicz, A., & Pawłowski, B. (2018). Maternal hand grip strength in pregnancy, newborn sex and birth weight. Early Human Development, 119, 51-55.

Żelaźniewicz, A., & Pawłowski, B. (2018). Maternal breast and body symmetry in pregnancy and offspring condition. American Journal of Physical Anthropology, 166(1), 127-138.

Groyecka, A., Żelaźniewicz, A., Misiak, M., Karwowski, M., & Sorokowski, P. (2017). Breast shape (ptosis) as a marker of a woman’s breast attractiveness and age: Evidence from Poland and Papua. American Journal of Human Biology, 29(4), e22981.

Mielcarska, K., Żelaźniewicz, A., & Pawłowski, B. (2017). Risk taking propensity in pregnancy—Longitudinal study. Personality and Individual Differences, 110, 7-11.

Żelaźniewicz, A., Borkowska, B., Nowak, J., & Pawłowski, B. (2016). The progesterone level, leukocyte count and disgust sensitivity across the menstrual cycle. Physiology & Behavior, 161, 60-65.

Żelaźniewicz A, Nowak J, Pawłowski B (2015). Woman’s body symmetry and oxidative stress in the first trimester of pregnancy. American Journal of Human Biology, 27(6), 816-821.

Żelaźniewicz A, Pawłowski B (2015) Breast size and asymmetry during pregnancy in dependence of a fetus’s sex. American Journal of Human Biology, 27: 690-696.

Żelaźniewicz A, Pawłowski B (2015) Disgust in pregnancy and fetus sex—Longitudinal study. Physiology & Behavior, 139, 177-181.

Tomaszewska A, Żelaźniewicz A (2014) Morphology and Morphometry of the Meningo-Orbital Foramen as a Result of Plastic Responses to the Ambient Temperature and Its Clinical Relevance. Journal of Craniofacial Surgery 25: 1033-1037.

Pawłowski, B., Żelaźniewicz, A. M. (2012). Newborn’s condition at birth does not depend on maternal sexual strategy—evidence against the “hunting for good genes” hypothesis. American Journal of Human Biology, 24(4), 420-424.

Żelaźniewicz, A. M., & Pawłowski, B. (2011). Female breast size attractiveness for men as a function of sociosexual orientation (restricted vs. unrestricted). Archives of Sexual Behavior, 40(6), 1129-1135.

 

Artykuły popularnonaukowe:

Tomaszewska A, Żelaźniewicz A., Borysławski K. (2012) Mumia na receptę. Wiedza i Życie (luty 58-61).

 

Obszar zainteresowań:

 • Morfologiczne i fizjologiczne wskaźniki kondycji biologicznej
 • Medycyna ewolucyjna
 • Funkcje reprodukcyjne u kobiet
 • Biologiczne koszty reprodukcji
 • Biologiczne uwarunkowania zachowań człowieka

 

Dydaktyka:

 • Etologia człowieka
 • Biologia człowieka
 • Biologiczne podłoże zdrowia i chorób
 • Psychologiczno-biologiczne uwarunkowania ludzkich zachowań
 • Biomedyczne podstawy wychowania i rozwoju

 

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji

 

Projekty badawcze:

 „Poziom maskulinizacji jako sygnał potencjału antyoksydacyjnego u mężczyzn” – grant NCN nr 2017/27/B/NZ8/00500 (OPUS); okres realizacji lipiec 2018- lipiec 2021 (Wykonawca)

 „Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.” – grant NCN nr 2015/19/B/NZ8/02061 (OPUS), okres realizacji lipiec 2016 – lipiec 2020 (Wykonawca)

 „Wielkość i asymetria piersi, oraz ich zmiany w czasie ciąży, jako uczciwy sygnał możliwości inwestycji rodzicielskiej i laktacji kobiety” Grant NCN 2011/01/N/NZ8/03208, okres realizacji grudzień 2011 – grudzień 2013 (kierownik grantu),

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia