Informacje o Katedrze

Katedra Biologii Człowieka (do 31.05.2012 pod nazwą Katedry Antropologii) w dniu 1 lipca 2000 roku stała się samodzielną jednostką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Antropologia wrocławska ma długoletnią tradycję (patrz Historia Katedry)

Adres:

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

tel. i fax: +48 71 375-26-97 (sekretariat)

e-mail: sekretariat@antropo.uni.wroc.pl

………………………………………………………………………………………

Kierownik Katedry Biologii Człowieka:

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

(tel. 71 375-27-74; 71 343-78-28)

…………………………………………………………………………………

Główne kierunki badań dotyczą:

  • populacji pradziejowych analizowanych na podstawie materiału kostnego
  • rozwoju osobniczego człowieka, a w szczególności czynników społecznych i biologicznych determinujących rozwój ontogenetyczny człowieka
  • mechanizmów ewolucji człowieka
  • biologicznego podłoża zachowań człowieka
  • antropologii klinicznej

………………………………………………………………………………………