Informacje o Katedrze

Katedra Biologii Człowieka (do 31.05.2012 pod nazwą Katedry Antropologii) w dniu 1 lipca 2000 roku stała się samodzielną jednostką Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Antropologia wrocławska ma długoletnią tradycję (patrz Historia Katedry)

Adres:

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław

Sekretariat

tel. i fax: +48 71 375-26-97 (sekretariat)

e-mail: kbc@uwr.edu.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek – środa: 10.00-16.00
czwartek:                      9.00 -16.00
piątek:                            8.30-13.30

………………………………………………………………………………………

Kierownik Katedry Biologii Człowieka:

prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

(tel. 71 375-27-74; 71 343-78-28)

………………………………………………………………………………………

Nowa książka: „Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species”

 

   

Małecki W.,  Sorokowski P.,  Pawłowski B., Cieński M. (2019)

Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species.  

Routledge Taylor & Francis Group.

 

…………………………………………………………………………………

Główne kierunki badań dotyczą:

  • zachowania człowieka z perspektywy ewolucyjnej (psychologia ewolucyjna)
  • zachowań rozrodczych człowieka (aspekty fizjologiczne i psychologiczne)
  • kondycji biologicznej człowieka (korelaty immunologiczne, fizjologiczne i  morfologiczne)
  • populacji pradziejowych analizowanych na podstawie materiału kostnego
  • mechanizmów ewolucji człowieka
  • antropologii klinicznej
  • biologicznych aspektów migracji i mobilności społeczno-ekonomicznej
  • socjoekonomicznych i biologicznych czynników determinujących wzrost i rozwój człowieka

………………………………………………………………………………………