dr Barbara Borkowska

Kontakt

e-mail: barbara.borkowska@antropo.uni.wroc.pl

pokój: 14B

 

Licencjat:

Wpływ wysokości głosów kobiet na postrzeganie ich dominacji i atrakcyjności.

Promotor: Prof. Bogusław Pawłowski

Magisterium:

Asymetria fluktuacyjna i wskaźnik palcowy (2D:4D) a stosowanie używek.

Promotor: Prof. Bogusław Pawłowski

Projekt pracy doktorskiej:

Nieswoista odporność immunologiczna a morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej.

Publikacje:

 • Borkowska B., Pawłowski B. (2011) Female voice frequency in the context of dominance and attractiveness perception. Animal Behaviour, 82: 55-59. DOI: 10.1016/j.anbehav.2011.03.024.
 • Borkowska B., Pawłowski B. (2013) Alcohol and nicotine intake and prenatal level of androgens measured by digit ratio. Personality and Individual Differences, 55(6): 685-687.
 • Pawłowski B., Nowak J., Borkowska B., Drulis-Kawa Z. (2014) Human body morphology, prevalence of nasopharyngeal potential bacterial pathogens and immunocompetence handicap principal.  American Journal of Human Biology, 26: 305-310.
 • Borkowska B., Pawłowski B. (2014) Recreational drug use and fluctuating asymmetry – testing handicap principle.  Evolutionary Psychology, 12(4): 769-782.

Konferencje:

 • Borkowska B., Pawłowski B. Wpływ częstotliwości głosu kobiety na postrzeganie jego atrakcyjności. XLIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTA, Wrocław 2011 (referat)
 • Borkowska B.  Adaptacyjny charakter zmian liczby leukocytów w cyklu menstruacyjnym. IV Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych PUZZEL, Wrocław, 2015 (referat)
 • Pawłowski B., Nowak J., Borkowska B., Drulis-Kawa Z. Body attractiveness, nasopharyngeal flora and immunocompetence. EHBEA Conference, Amsterdam, 2013 (plakat)
 • Borkowska B. , Pawłowski B. Recreational drug asymmetry – testing handicap principle. PTNCE, Wrocław, 2014 (plakat)
 • Nowak J., Borkowska B., Pawłowski B. Adaptive changes of immune parameters in blood across menstrual cycle. PTNCE, Wrocław, 2014 (plakat)
 • Borkowska B.,  Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. Disgust sensitivity, progesterone level and leukocyte count across menstrual cycle. 5th ISHE Summer Institute, Ateny, 2015 (plakat)
 • Nowak J., Żelaźniewicz  A.,  Borkowska B., Pawłowski B. Inflammation level fluctuation in menstrual cycle as a marker of reproductive potential. 5th ISHE Summer Institute, Ateny, 2015 (plakat)

Projekty naukowe:

Grant NCN:

2012/07/B/NZ8/02666 – Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka (wykonawca)

Granty naukowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych UWr finansowane z dotacji celowej MNiSW:

 • Potencjał immunologiczny w różnych fazach cyklu menstruacyjnego
 • Odczuwanie wstrętu a wybrane parametry immunologiczne u kobiet
 • Wpływ poziomu hormonów płciowych na skłonność do podejmowania ryzyka u kobiet – badanie longitudinalne
 • Wpływ poziomu maskulinizacji na odczuwanie transfobii u mężczyzn

Zainteresowania

 • Antropologia fizyczna
 • Ekologia człowieka
 • Biologia populacji
 • Płeć biologiczna i kulturowa

Konsultacje

Dydaktyka:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Biologia człowieka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia