dr Katarzyna Kliś 


Kontakt:

e-mail: katarzyna.klis[at]uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375 20 23

 


Katarzyna Kliś

Doktorat:

Czynniki różnicujące tempo rozwoju i parametry antropometryczne młodych kobiet.

Zakład Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

Promotor: dr hab. Iwona Wronka

 

Magisterium:

Analiza antropologiczna cmentarzyska ciałopalnego kultury łużyckiej i pomorskiej z Korytnicy (Świętokrzyskie).

Zakład Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

Promotor: dr hab. Henryk Głąb

 

Licencjat:

Choroby genetyczne powodowane aberracjami chromosomowymi na przykładzie syndromu Turnera.

Zespół Genetyki Ewolucyjnej Instytutu Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Korona

 

Towarzystwa naukowe:

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES)

 

Zainteresowania badawcze:

  • Auksologia
  • Kondycja biologiczna człowieka
  • Biologiczne i środowiskowe czynniki ryzyka chorób alergicznych
  • Biologia populacji historycznych i pradziejowych

 

Publikacje naukowe:

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Klis2/research

Antropologia