dr Małgorzata Bonar

Kontakt:

e-mail: malgorzata.bonar@uwr.edu.pl

tel.: +48 71 3752512

pokój: 14a

dr Małgorzata Bonar

 Doktorat:

Nieniszczące izolacje kopalnego DNA (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Technik Molekularnych)

Magisterium:

Morfologiczne zróżnicowanie przedtrzonowców i trzonowców wczesnych homininów na przykładzie wybranych gatunków australopiteków: afarensis, A. africanus, A. robustus, A. boisei (UWr, Wydział Nauk Biologicznych, Katedra Biologii Człowieka)

Homo neanderthalensis w koncepcjach archeologicznych i paleobiologicznych (UWr, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii)

Licencjat:

Zróżnicowanie taksonomiczne Australopithecinae (UO, Wydział Przyrodniczo-Techniczny)

Studia podyplomowe:

 • Kryminalistyka,
 • Analityka i diagnostyka chemiczna, specjalność metody spektroskopowe i chromatograficzne.

Obszar zainteresowań:

 • paleoantropologia molekularna,
 • antropogeneza,
 • techniki analityczne kopalnego DNA,
 • nauki z zakresu forensic science,
 • bioarcheologia molekularna,
 • archeologia epoki kamienia,
 • niedestrukcyjne techniki badawcze materiałów biologicznych,
 • ]badania nad wpływem czynników egzo- i endogennych na tempo i jakość rozkładu tkanek w okresie interletalnym i po śmierci.

 Wybrane granty, projekty i staże naukowe:

 • Stypendium naukowe w Pracowni Genetyki Sądowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.
 • Projekt BIOTECHNOLOGIA I ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE MEDYCZNE – BioMed (POIG 01.01.02-02-003/08-00) finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Działanie 1.1.2 „Badania naukowe i prace rozwojowe w temacie zadań naukowych –Wykrywanie substancji halucynogennych”.
 • Uniwersytet Wrocławski: „Rytm rozwoju miasta na kulturowym pograniczu. Studium strefy Placu Nowy Targ we Wrocławiu (XI-XVI w.) – Grant Narodowego Centrum Nauki (DEC-2012/07/B/HS3/01088). Analiza antropologiczna w ramach opracowania „Pochówek dziecka w przestrzeni mieszkalnej, problem obecności szczątków ludzkich w obiektach osadniczych”.
 • WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań i prac rozwojowych „Hodowla i transformacja mikrobiologiczna; izolacja i oczyszczanie plazmidów; analiza restyrykcyjna i przygotowanie dawek terapeutycznych do terapii genowej”.
 • Współpraca w projekcie inżynierskim: LTCC flow termostat in device for isolating DNA. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej
 • Współpraca w projekcie: Wdrożenie panelu polimorfizmów typu SNP do wspólnego stosowania w identyfikacji NN zwłok, badaniu dowodów rzeczowych oraz ustalaniu spornego ojcostwa.
 • Współautorstwo projektu: Opracowanie rozwój nieniszczących metod izolacji materiału genetycznego.

Wybrane badania:

 • Identyfikacja genetyczna patogenu ze zmian na kości dziecięcej z kościoła Św. Elżbiety.
 • Analiza DNA ze szczątków błogosławionego Czesława .
 • Identyfikacja gatunkowa szczątków z jaskini Biśnik.
 • Analiza i identyfikacja DNA spopielonych szczątków błogosławionego Alojzego.
 • Analiza genetyczna zęba z jaskini Kroczyckiej.
 • Analiza genetyczna szczątków kostnych „Bliźniąt z Domasławia”.
 • Analiza genetyczna zębów z cmentarzyska w Ryczynie.
 • Identyfikacja gatunkowa zębów z jaskini Stajnia.
 • Analizy antropologiczne szczątków kostnych odkrywanych podczas badań archeologicznych na Palcu Nowy Targ we Wrocławiu od 2010r.
 • Współprace w ramach programu SCOPE Międzynarodowego Stowarzyszenia IFMSA.

Wybrane konferencje i sympozja:

Sixth ISABS Conference on Human Genome Project Based Applications In Forensic Science, Anthropology and Individualized Medicine, Split, Croatia, June 1-5, 2009

ESHG European Human Genetics Conference, Paris, France, 8-11 June 2013

EAMHMS Congress: Between medical collections and their audiences, London, 4-8 September 2014

EAMHMS Symposium and workshop: Nondestructive DNA Techniques in historical materials, Wrocław, 24-26 September 2015

Wybrane publikacje:

Bonar M., Czosnykowska M., Kowalczyk E., Dobosz T., 2012, Błędne opinie po badaniu DNA w sprawach o ustalenie spornego ojcostwa w przypadkach, w których w badaniach nie brała udziału matka dziecka. Przypadki Medyczne 2

Gworys B., Rosinczuk-Tonderys J., Chroszcz A., Janeczek M., Dwojak A., Bazan J., Furmanek M., Dobosz T., Bonar M., Jonkisz A., Calkosinski I. 2013, Assessment of late Neolithic pastoralist’s life condition from the Wroclaw-Jagodno site (SW Poland) on the basis of physiological stress markers. Journal of Archaeological Science 40:2621-2630,

Bonar M., Jonkisz A., Dobosz T., 2013. Non-destructive aDNA extraction from museum specimens Eur.J.Hum.Genet. 2013 Vol.21 suppl.2; s.359-360 poz.P14.28

Nowaczewska W., Wiśniewski A., Cieślik A., Bonar M., Dąbrowski P., 2015, The mystery of the Siemonia skull (Poland): from the Paleolithic to the Middle Ages. In: Sázelová S.,Novák M., Mizerová A. (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 507–519. ISBN 978‐80‐7524‐000‐2; ISBN 978‐80‐210‐7781‐2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210‐7781‐2015‐38.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne
 • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
 • International Society for Forensic Genetics (ISFG)

Dydaktyka:

 • Anatomia I i II
 • Antropologia fizyczna
 • Biologia człowieka
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego
 • Biologia mózgu
 • Osteometria i kranioskopia
 • Identyfikacja śladów biologicznych
 • Metody antropologiczne w kryminalistyce
 • Nanotechnologie w biologii człowieka
 • Odontologia w praktyce antropologicznej
 • Biologia śmierci
 • Nowotworzenie – wstęp
 • Wiktymologia w ujęciu antropologicznym
 • Antropologia molekularna w diagnostyce i kryminalistyce

 Konsultacje

 

Antropologia