dr hab. Wioleta Umławska prof. UWr

 


Kontakt:
e-mail: wioleta.umlawska[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375-64-23

Pokój: 106a

dr Umlawska
dr hab. W. Umławska prof. UWr

Rozprawa habilitacyjna:

Antropologiczna ocena stanu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z niektórymi przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego oraz tkanki łącznej
Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, 2013

Doktorat:

Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z wadą wzroku
Opiekun: dr hab. prof nadzw. Ewa Kolasa
Doktor nauk biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 1998

Magisterium:

Wpływ zróżnicowanych warunków środowiska na rozwój fizyczny dziewcząt z Dolnego Śląska w wieku od 7 do 15 lat
Opiekun: dr hab. prof nadzw. Ewa Kolasa
Magister biologii, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, 1993

Staże zagraniczne:

2006……….

Laboratoire d’Anthropologie et de Genetique Humaine w Universite Libre de Bruxelles, Belgia

Tygodniowy staż naukowy

2003

Laboratoire ATOTEM au Departament d’Anthropologie Sociale de l’Universite de Bordeaux 2, Francja

2-miesięczne stypendium Rządu Francuskiego

1997

Laboratoire d’Anthropologie et de Genetique Humaine w Universite Libre de Bruxelles, Belgia

6 miesięczny staż w ramach programu TEMPUS

 

Publikacje:

 

Obszar zainteresowań:

 • Trend sekularny wysokości ciała oraz wieku pokwitania dzieci i młodzieży w Polsce
 • Zaburzenia procesu wzrastania u dzieci ze schorzeniami przewlekłymi (m.in. mukowiscydoza, astma oskrzelowa, zapalenia oskrzeli, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, przerost migdałka gardłowego, nietolerancja laktozy)
 • Stan odżywienia oraz dystrybucja podskórnej tkanki tłuszczowej u dzieci w przebiegu wybranych chorób o charakterze chronicznym

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne
 • Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy

Konsultacje

Dydaktyka:

Wykłady:

 • Czynniki rozwoju człowieka i ochrony zdrowia
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Elementy ekologii człowieka i populacji ludzkich

Ćwiczenia:

 • Auksologia
 • Czynniki rozwoju człowieka i ochrony zdrowia
 • Higiena i promocja zdrowia
 • Postępy w biologii
 • Techniki badawcze w biologii (biometria)
 • Techniki przygotowania pracy dyplomowej

1. Kolasa E., Umławska W., Olszewska E. (2000) An attempt to evaluate some personality characteristics of Wrocław high school graduates of different pubescence age. Anthropological Review, 63, 73-84.

2. Umławska W. (2000) Age of menarche in girls with sight organ diseases. Anthropological  Review, 63, 85-93.

3. Umławska W., Vercauteren M., Suzanne Ch., Kolasa E. (2001) Growth and development of children and youth with impairment of sight. International Journal of Anthropology, 16, 1-5.

4. Umławska W., Kolasa E. (2002) Bierny nikotynizm maturzystek wrocławskich a ich wiek dojrzewania. Pediatria Polska, LXXVII, 3, 225-231.

5. Krzyżanowska M., Umławska W. (2002) Measured versus self – reported body height. International Journal of Anthropology, 17, 113-120.

6. Krzyżanowska M., Umławska W. (2002) Zmierzona a deklarowana wysokość ciała.
Wychowanie Fizyczne i Sport, 46, 182-188.

7. Umławska W., Kolasa E. (2005) Zmiany w budowie ciała i dojrzewaniu płciowym maturzystek wrocławskich w latach 1976-1999. Pediatria Polska, 80, 763-769.

8. Umławska W., Staniszewska A. (2006) Influence des affections des organs des sens sur le développement physique des enfants et des jeunes. Antropo, 11, 25-32.

9. Umławska W. (2006) Stopień otłuszczenia dzieci z wadami wzroku. Standardy Medyczne, 3, 331-334.

10. Umławska W. (2006) Somatic development of children with visual impairment. Anthropological Review, 69, 27-36.

11. Umławska W., Staniszewska A. (2006) Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z wadą słuchu. Medycyna Wieku Rozwojowego, X, 3, 913-922.

12. Umławska W. (2006) Wiek pierwszej miesiączki dziewcząt ze schorzeniami narządów zmysłów. Medycyna Wieku Rozwojowego, X, 3, 903-911.

13. Umławska W., Krzyżanowska M. (2007) Ocena stanu odżywienia dzieci i młodzieży chorych na mukowiscydozę. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, sectio D, 62, suppl. 18, 8, 251-254.

14. Umławska W., Krzyżanowska M. (2007) Środowiskowe uwarunkowania stanu odżywienia dziewcząt z Końskich i okolic w wieku pokwitania. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, sectio D, 62, suppl. 18, 8, 255-258.

15. Krzyżanowska M., Umławska W. (2007) Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wieku menarche dziewcząt z Końskich i okolic. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, sectio D, 62, suppl. 18, 3, 496-499.

16. Umławska W., Prusek-Dudkiewicz A. (2007) Niskorosłość u dzieci z niektórymi schorzeniami przewlekłymi; Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 13, 3, 135-138.

17. Umławska W. (2007) Physical growth of preterm girls with visual impairment; Anthropological Review, 70, 1-8.

 1. Umławska W., Susanne Ch. (2008) Growth and nutritional status in children and adolescents with cystic fibrosis. Annals of Human Biology, 35, 2, 135-143.
 2. Umławska W., Krzyżanowska W. (2008) Ocena poziomu rozwoju fizycznego dziewcząt w okresie pokwitania na przykładzie uczennic z Końskich. Wiadomości Lekarskie, 66, 1-2, 79-83.
 3. Umławska W. (2008) Wady postawy ciała u dzieci ze schorzeniami narządu wzroku. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2, 77-83.
 4. Umławska W., Michałowska J., Podwysocka-Harasimowicz M. (2008) Ocena poziomu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Endokrynologia Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego, 14, 3, 161-164.
 5. Umławska W., Krzyżanowska M. (2009) Przebieg dojrzewania płciowego w wybranych schorzeniach przewlekłych. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 15, 3, 170-172.
 6. Umławska W., Krzyżanowska M. (2009) Growth and menarche during remission in children with juvenile idiopathic arthritis. Medycyna Wieku Rozwojowego (in press)
 7. Umławska W., Prusek-Dudkiewicz A. (2009) Growth retardation and delayed puberty in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis. Archives of Medical Science (in press)
 8. Umławska W., Rams M. (2009) Physical development and pulmonary function in children and adolescents treated at two cystic fibrosis treatment centers in Poland. Archives of Medical Science (in press)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia