Pracownicy naukowi

Pracownicy samodzielni:


prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

Kierownik Katedry Biologii Człowieka

Kontakt:

e-mail: boguslaw.pawlowski[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 27 74

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski

dr hab. Wioleta Umławska prof. UWr

Kontakt:

e-mail: wioleta.umlawska[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 22 84

dr Umlawska

dr hab. Monika Krzyżanowska

Kontakt:

e-mail: monika.krzyzanowska[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 25 12

dr Monika Krzyżanowska

Adiunkci:


dr Wioletta Nowaczewska

Kontakt:

e-mail: wioletta.nowaczewska[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 20 23


 

dr Agnieszka Żelaźniewicz

Kontakt:

e-mail: agnieszka.zelazniewicz[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 25 18


dr Barbara Borkowska

Kontakt:

e-mail: barbara.borkowska[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 27 71

 

dr Judyta Nowak

Kontakt:

e-mail: judyta.nowak[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 25 18

 

dr Katarzyna Pawłowska-Seredyńska

Kontakt:

e-mail: katarzyna.pawlowska@uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 22 84


Asystenci:


dr Katarzyna Kliś

Kontakt:

e-mail: katarzyna.klis[at]uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375 20 23

Katarzyna Kliś

mgr Justyna Roszkowiak

Kontakt:

e-mail: justyna.roszkowiak2[at]uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375 25 18

 

Wykładowcy:


dr Elżbieta Cieplak

Z-ca Kierownika do Spraw Dydaktycznych

Kontakt:

e-mail:elzbieta.cieplak[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 25 12

 

dr Małgorzata Bonar

Kontakt:

e-mail:malgorzata.bonar[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 375 25 12

dr Małgorzata Bonar