Organizacja roku akademickiego 2015/ 2016

Semestr zimowy

Okres zajęć dydaktycznych 01.10. 2016 r. – 03.02. 2017 r. *)
Przerwa świąteczna 21.12. 2016 r. – 02.01. 2016 r.
Dni rektorskie 30.10. 2016 r. (Uroczysta Inauguracja)
31.10. 2016 r.02.11. 2016 r.

15.11. 2016 r. (Święto Uniwersytetu)

Sesja egzaminacyjna 04.02. 2017 r. – 15.02. 2017 r.
Sesja poprawkowa 16.02. 2017 r. – 21.02. 2017 r.

*) 5 stycznia 2017 r. (czwartek) – przeprowadzone zostaną zajęcia piątkowe.
Semestr letni

Okres zajęć dydaktycznych 22.02.2017 r. – 16.06. 2017 r. *)
Przerwa świąteczna 14.04.2017 r. – 18.04. 2017 r.
Dni rektorskie 02.05. 2017 r.

11.05. 2017 r. (Juwenalia)

Sesja egzaminacyjna 17.06. 2017 r. – 30.06. 2017 r.
Sesja poprawkowa 01.09. 2017 r. – 10.09. 2017 r.

*) 19 kwietnia 2017 r. (środa) – przeprowadzone zostaną zajęcia wtorkowe;

12 maja 2017 r. (piątek) – przeprowadzone zostaną zajęcia poniedziałkowe.

 

Uwaga!
Dziekan – za zgodą Rektora – może wprowadzić inną organizację roku akademickiego dla studentów niestacjonarnych.