Bogusław Pawłowski – książki

<-Wróć

Książki

Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim)

Rozdziały w książkach (w jęz. polskim)

Opublikowane recenzje książek i rozdziałówKsiążki!

Małecki W., Sorokowski P., Pawłowski B., Cieński M., (2019) – Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species. Routledge Taylor & Francis Group.  https://doi.org/10.4324/9780429061424

B. Pawłowski B. (red.) (edited by) (2009, 2014, 2018) –Biologia atrakcyjności człowieka. WUW, Warszawa.Rozdziały w książkach (w jęz. angielskim)

Początek

 • Pawłowski B. (2016) Concealed ovulation. In:  T.K. Shackelford, V.A. Weekes-Shackelford (eds.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_9-1   Springer International Publishing Switzerland

 • Pawłowski, B. (2015) Ovulation, concealed. In: The International Encyclopedia of Human Sexuality (eds. P. Whelehan, A. Bolin), ISBN: 978-1-4051-9006-0, Wiley-Blackwell.  pp. 856-860.

 • Pawłowski, B., Nowaczewska W. (2015) Origins of Hominini and Putative Selection Pressures Acting on the Early Hominins. In: Handbook of Paleoanthropology (eds. Henke, W., Tattersall, I.) DOI 10.1007/978-3-642-27800-6_46-6,  Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

 • Pawłowski B. (2012) Body height. In: Thomas F Cash, editor. Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, Vol. 1. San Diego: Academic Press; pp. 82-88.

 • Pawłowski B. (2007) Origins of homininae and putative selection pressures acting on the early hominins. In: Handbook of Paleoanthropology (eds. W. Henke & I. Tattersall), vol. 3, pp. 1409-1440, Springer-Verlag, Berlin.

 • Pawłowski B., Dunbar R. (2001) Human mate choice strategies. In: Economics in Nature. Social Dilemmas, Mate Choice and Biological Markets Eds. R. Noe, J. van Hoof & P. Hammerstein, Cambridge Univ. Press, pp. 187-202.

 • Nobis A., Pawłowski B. (1996) Cultural conflict: Its nature, inevitability and function, In: Wilby J.M. Sustainable peace in the world system, and the next evolution of human consciousness. Proceedings of ISSS, Louisville, pp. 509-514.

 • Pawłowski B., A. Nobis (1996) Peacemaking through co-operation by means of threat. In: Wilby J.M. Sustainable peace in the world system, and the next evolution of human consciousness. Proceedings of ISSS, Louisville, pp. 59-66.Rozdziały w książkach (w jęz. polskim)

Początek

 • Pawłowski B. (2017)  Biologiczne aspekty rywalizacji.  Rozdz. w książce pod red. B. Piaseckiej   „Agresja – perspektywa psychoterapeutów”. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. str. 85-94. ISBN 978-83-233-4305-9.

 • Pawlowski B. (2016) Concealed ovulation. Rozdz. w  T.K. Shackelford, V.A. Weekes-Shackelford (eds.),  Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_9-1   Springer International Publishing Switzerland.

 • Pawłowski B. (2011) Atrakcyjność i preferencje kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego. In: Środowisko a gospodarka hormonalna u kobiet pod red. M. Kapiszewskiej. AFM, Kraków, ss:79-91. (ukazała się w 2012).

 • Pawłowski B. (2010) Adaptacje i ewolucyjna inercja ludzkiego umysłu. In: Ewolucja Filozofia Religia, pod red. D. Leszczyńskiego, (Lectiones & Acroases Philosophicae III), ss. 109-121

W książce „Biologia atrakcyjności człowieka” (2009) pod red. B. Pawłowski następujące rozdziały:

  • Pawłowski B. „Wstęp. O biologii atrakcyjności człowieka jako przedmiocie badań naukowych”; (1-11).

  • Danel D. i B. Pawłowski „Atrakcyjność a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej; (12-45).

  • Sukiennik I. i B. Pawłowski „Biologiczne znaczenie atrakcyjności cech dziecięcych” (46-65).

  • Pawłowski B. „Wysokość i długościowe proporcje ciała a atrakcyjność człowieka” (66-109).

  • Rozmus-Wrzesińska M. i B. Pawłowski „Atrakcyjność względnej masy i kształtu ciała” (110-165).

  • Danel D,. i B. Pawłowski „Biologiczne znaczenie atrakcyjności twarzy”, (166-205).

  • Gajda D. i B. Pawłowski „Biologia atrakcyjności głosu i śmiechu” (232-261).

  • Pawłowski B. i I. Sukiennik „Biologia atrakcyjności zapachu ludzkiego ciała” (262-292).

  • Pawłowski B. „Zakończenie. Atrakcyjność fizyczna człowieka jako multimodalny sygnał biologiczny”, (292-301).

 • „Biologia atrakcyjności człowieka” (2009) pod red. (edited by) B. Pawłowski,

 • Pawłowski B., (2008) Środowiskowe aspekty wzrostu mózgowia w ewolucji człowieka. In: Problemy środowiska i jego ochrony. Tom 16. (pod red. M. Nakonieczny i P. Migula). CSCŚ UŚ, Katowice, str. 161-172.

 • Pawłowski B., (2008) Biologa refleksje o globalizacji w ewolucji człowieka. In: Historia – Kultura- Globalizacja, (pod red. A. Nobis i P. Badyna) 1: 201-205.

 • Pawłowski B. (1994) Biologia kultury. In: Mozrzymas J., A. Nobis, A. Ogorzałek, „Symetria w Przyrodzie, Sztuce i Naukach Humanistycznych, tom 4, Wrocław, s. 141-152.

 • Pawłowski B. (1994) Biologiczne podłoże „Kula”. In: Mozrzymas J., A. Nobis, A. Ogorzałek, „Symetria w Przyrodzie, Sztuce i Naukach Humanistycznych”, tom 4, Wrocław, s. 27-38.Opublikowane recenzje książek i rozdziałów

Początek

 • Pawłowski B. (2009) Dual sexual strategy in females – Is the mysterious nature of women explained? A review of Randy Thornhill and Steven W. Gangestad, The Evolutionary Biology of Human Female Sexuality (Book review). Evolutionary Psychology, (www.epjournal.net) 7(2): 160-163.

 • Pawłowski B. (2006) (Book review) On Our Minds. How Evolutionary Psychology is Reshaping the Nature versus Nurture Debate. By Eric M. Gander. Pp. 293. (The Johns Hopkins University Press, Baltimore & London, 2003.) ISBN 0-8018-7387-8, hardback. Journal of Biosocial Science, 38:574-575.

 • Pawłowski B. (2005) (Book review) Survival of the Fattest: The Key to Human Brain Evolution. By Stephen C. Cunnane New Jersey, World Scientific Publishing Co, 2005, pp. 342, ISBN 981-256-191-9. Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review (PA-AR) 68, 83-86.

 • Pawłowski B. (2004) (Book review) The Triple Helix. Gene, organism, and environment. By Richard Lewontin. Pp. 136 (Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England 2000) ISBN 0-674-00159-1, hardback. Journal of Biosocial Science, 36:251-252.

 • Pawłowski B. (2002) (Book review) Evolution’s Eye. A Systems View of the Biology–Culture Divide. By Susan Oyama. Pp. 274. (Duke University Press, Durham and London, 2000.) £12.95, ISBN 0-8223-2472-5, paperback. Journal of Biosocial Science, 34:428-30.

 

<-Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Antropologia