dr Katarzyna Pawłowska-Seredyńska

Kontakt:

e-mail: katarzyna.pawlowska@uwr.edu.pl
tel.: +48 71 344 22 84

Doktorat:

„Ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wybranych chorobach przewlekłych przewodu pokarmowego”

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Promotor: prof. dr hab. Barbara Iwańczak

 

Magisterium:

„Ocena poziomu rozwoju somatycznego i stanu odżywienia osób w wieku 3 – 18 lat z hypolaktazją”
Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski
Opiekun pracy: dr hab. prof. Danuta Kornafel

 

Licencjat:

„Hipolaktazja typu dorosłego u Homo sapiens”
Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski
Opiekun pracy: dr Paweł Dąbrowski

 

Studia Podyplomowe:

„Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej”, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Praca dyplomowa: „Zastosowanie diety w leczeniu nietolerancji pokarmowych”
Opiekun pracy: prof. dr hab. Jadwiga Biernat

 

Współprace naukowe:

 • Katedra i Zakład Fizjologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 • II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

 

Obszar zainteresowań:

 • Auksologia,
 • Wpływ żywienia na funkcjonowanie organizmu,
 • Metody oceny stanu odżywienia białkowo-kalorycznego,
 • Choroby przewlekłe i zaburzenia przewodu pokarmowego.

 

Publikacje naukowe:

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Pawlowska-Seredynska

https://orcid.org/0000-0002-8653-805X

 

Dydaktyka:

Semestr zimowy:

 • Biologia człowieka (wykłady),
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna (ćwiczenia),
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykłady),

Semestr letni:

 • Żywienie człowieka w ujęciu ekologicznym i klinicznym (wykłady),
 • Somatometria i somatoskopia (ćwiczenia),
 • Podstawy epidemiologii (konwersatoria).

 

Antropologia