Badania naukowe

Tematyka badań naukowych

Chociaż zawsze dotyczą człowieka (zarówno “w czasie jak i w przestrzeni”), badania naukowe prowadzone w Katedrze Biologii Człowieka U.Wr. są bardzo zróżnicowane…..
Oto główne zainteresowania naukowe pracowników Katedry:

 • Krzyżanowska M.:
  Biologiczne podłoże mobilności społecznej oraz migracji;

Status społeczno-ekonomiczny, a parametry rozwoju oraz morfologiczne różnice między osobnikami.

 • Nowaczewska W.:
  Ewolucja rodzaju Homo ze szczególnym uwzględnieniem hipotez pochodzenia człowieka współczesnego (Homo sapiens).
 • Pawłowski B.:
  1.) Dobór płciowy u człowieka, a w tym głównie takie aspekty jak
  a.) preferencje określonych cech u potencjalnego partnera, w tym preferencje zależne od cech morfologicznych i fizjologicznych osobnika
  b.) dynamika rynku matrymonialnego,
  c.) biologiczne znaczenie atrakcyjności,
  2.) Ekologia behawioralna człowieka – w szczególności czynniki wpływające na sukces reprodukcyjny
  3.) Mechanizmy ewolucji człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji zachowań płciowych, wielkości noworodków, podskórnej tkanki tłuszczowej i otłuszczenia gruczołów sutkowych oraz kosztów wzrostu mózgowia u  plio-plejstoceńskich Homininae.
  4.)Badanie kondycji biologicznej człowieka (w kontekście atrakcyjności fizycznej) na podstawie parametrów immunologicznych, hormonalnych i  morfologicznych.
 • Umławska W.:
  Procesy wzrastania i dojrzewania u dzieci z różnymi schorzeniami (np. narządów zmysłu, czy z mukowiscydozą) i w zależności od warunków społeczno-ekonomicznych.