dr Agata Kawalec

Kontakt:

e-mail: agata.kawalec[at]uwr.edu.pl
tel.: +48 71 375-64-06

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe
1. Dyplom doktora nauk medycznych; praca doktorska: „Czynniki środowiskowe ryzyka oparzeń z uwzględnieniem możliwości profilaktyki” (ocena bardzo dobra, wyróżnienie) Promotor: Prof. dr hab. Krystyna Pawlas. Studia doktoranckie, Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; uzyskanie tytułu dr n. med.
2. Dyplom specjalisty chirurgii dziecięcej; szkolenie specjalizacyjne: Oddział Chirurgii Dziecięcej, Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Tadeusza Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, Wrocław.
3. Dyplom lekarza, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; ukończenie studów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

Certyfikaty językowe: język angielski – CAE (C1), francuski – DELF(B2).

Staże zagraniczne:
a) 2020 – Unité de Chirurgie Plastique Pédiatrique de l’Hôpital Timone Enfants, Marseille;
b) 2019, 2017 – Policlinico S. Orsola – Malpighi di Bologna; Oddział chirurgii dziecięcej;
c) 2014 – Centre Hospitalier Universitaire Bordeaux; Oddział chirurgii dziecięcej; Oddział chirurgii plastycznej, leczenia oparzeń, chirurgii ręki, chirurgii rekonstrukcyjnej;
d) 2011 Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden: Oddział chirurgii ogólnej; Oddział chirurgii dziecięcej
e) 2010 – Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille: Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – Centrum Leczenia Oparzeń;
f) 2009 – Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille: Oddział medycyny ratunkowej; Oddział chirurgii ogólnej i transplantacyjnej; Oddział chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej – Centrum Leczenia Oparzeń; Oddział ginekologii.

Publikacje
(a) Praca doktorska
Czynniki środowiskowe ryzyka oparzeń u dzieci z uwzględnieniem możliwości profilaktyki. Kawalec Agata. Wrocław 2016.

(b) Publikacje w czasopismach naukowych posiadającym Impact Factor
1) The impact of burn wound cooling on chosen parameters of burns in children. Kawalec A, Pawlas K. Burns. 2021 Aug;47(5):1222-1223. doi: 10.1016/j.burns.2020.01.016. Epub 2021 May 25.
2) The changes in the number of patients admissions due to burns in Paediatric Trauma Centre in Wroclaw (Poland) in March 2020. Kawalec AM. Burns. 2020 Nov;46(7):1713-1714. doi: 10.1016/j.burns.2020.05.007. Epub 2020 May 19. PMID: 32586615.
3) [Letter to the Editor (December 23, 2019) concerning the paper „The role of hospital environment and the hands of medical staff in the transmission of the <i>Clostridioides (Clostridium) difficile</i> infection”]. Kawalec AM, Piwowarczyk J, Kawalec AM, Pawlas K. Med Pr. 2020 Mar 30;71(2):255-256. doi: 10.13075/mp.5893.00967. Epub 2020 Feb 24. PMID: 32118872 Free article. Polish. No abstract available.
4) [Letter to the Editor (August 24, 2018) concerning the paper <i>The prophylactic operational model integrated with occupational healthcare – Prophylactic of some types of cancers among women</i>]. Kawalec AM. Med Pr. 2018 Dec 18;69(6):699-700. doi: 10.13075/mp.5893.00811. Epub 2018 Oct 18. PMID: 30338766 Free article. Polish. No abstract available.
5) Risk factors involved in orofacial cleft predisposition – review. Kawalec A, Nelke K, Pawlas K, Gerber H. Open Med (Wars). 2015 Feb 5;10(1):163-175. doi: 10.1515/med-2015-0027. eCollection 2015. PMID: 28352691 Free PMC article. Review.
6) The influence of 9-day trekking in the Alps on the level of oxidative stress parameters and blood parameters in native lowlanders. Krzeszowiak J, Zawadzki M, Markiewicz-Górka I, Kawalec A, Pawlas K. Ann Agric Environ Med. 2014;21(3):585-9. doi: 10.5604/12321966.1120607. PMID: 25292134 Free article
7) [Compliance with hygiene procedures among medical faculty students]. Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. Med Pr. 2014;65(5):593-9. PMID: 25812387 Polish.

(c) Publikacje w czasopiśmach naukowych nieposiadających IF
1) Home environment and burns in children. Kawalec A, Pawlas K. Burns Open 2020 Vol.4 no.4 s.167-175. DOI: 10.1016/j.burnso.2020.05.006.
2) Characteristics of burns in children – results of a Polish multicentre study. Kawalec A. Pediatr.Pol. 2020 Vol.95 no.1 s.25-30. DOI: 10.5114/polp.2020.94925.
3) Pierwsza pomoc udzielana dzieciom oparzonym – wyniki wieloośrodkowego badania (First aid in children after burns – the results of Polish multicenter study). Kawalec A, Godziński J, Paradowski S, Noparlik R, Patkowski D, Koźlik M, Wójcicki P, Pirogowicz I, Pawlas K. Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2019 T.10 nr 1 s.28-34.
4) Zastosowanie matrycy czynników ryzyka wg Haddona w profilaktyce oparzeń u dzieci – przegląd piśmiennictwa (The use of Haddon matrix of risk factors in prevention of burns in children: Review of the literature). Kawalec AM. Pielęg.Zdr.Publ. 2019 T.9 nr 2 s.141-146, DOI: 10.17219/pzp/105813.
5) Kidney tumour (congenital mesoblastic nephroma – CMN) in a newborn. Krajewski R, Maroszek G, Kawalec AM, Godziński J. Pediatr.Pol. 2021; 96 (4): 292–295. DOI: https://doi.org/10.5114/polp.2021.112403
6) Analiza składu ciała młodych dorosłych pod kątem częstości występowania tzw. ukrytej otyłości – badanie pilotażowe (Analysis of the body composition of young adults and the frequency of occurrence of so-called normal weight obesity: a pilot study). Kawalec A, Kawalec A. Pielęg.Zdr.Publ. 2019 T.9 nr 3 s.167-171. DOI: 10.17219/pzp/99508
7) Hand hygiene among healthcare workers – theoretical knowledge and microbiological effectiveness of hand disinfection in practicePiwowarczyk J, Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. Med.Stud. 2019 Vol.35 no.3 s.217-223. DOI: 10.5114/ms.2019.88420.
8) Uwolnienie kończyny górnej lewej z maszynki do mielenia mięsa – opis przypadku urazu zmiażdżeniowego u 3-letniej dziewczynki (Release of the left upper limb from a meat grinder – a case report of a crushing injury in a 3-year-old girl). Kawalec A, Miśkiewicz P, Rysiakiewicz J, Godziński J. Stand.Med.Probl.Chir.Dziec. 2018 T.8 nr 2 s.115-118.
9) Szczepienie przeciw grypie wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne w sezonie epidemicznym 2016/2017 (Vaccination against influenza among medical students who start the clinical classes in 2016/2017 flu season). Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. Pol.Przegl.Nauk Zdr. 2018 nr 1(54) s.84-90. DOI: 10.20883/ppnoz.2018.12.
10) Harmful factors in wastewater treatment plant – knowledge and awareness of workers about hazards. Jaremków A, Kawalec A, Pawlas K. Probl.Hig.Epidemiol. 2018 Vol.99 no.2 s.189-195.
11) Environmental risk factors of burns in children – review. Kawalec A. Med.Śr. 2015 T.18 nr 3 s.40-46.
12) Struktura oparzeń wśród dzieci na Dolnym Śląsku (Polska) w latach 2010-2012 (Structure of burns in children in Lower Silesia (Poland) in 2010-2012). [AUT.] Kawalec A, Pawlas K. Probl.Hig.Epidemiol. 2014 Vol.95 no.2 s.394-399.
13) Struktura oparzeń wśród dzieci na Dolnym Śląsku (Polska) w latach 2010-2012. Część II (Structure of burns in children in Lower Silesia (Poland) between 2010-2012. Part II). Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. Probl.Hig.Epidemiol. 2014 Vol.95 no.3 s.744-747.
14) Porównanie efektów zdrowotnych wywołanych zawodową ekspozycją na hałas niskoczęstotliwościowy i hałas słyszalny (Comparative study of the effects of occupational exposure to infrasound and low frequency noise with those of audible noise). Pawlas K, Boroń M, Zachara J, Szłapa P, Kozłowska A, Będkowska K, Januszewska L, Markiewicz-Górka I, Kawalec A, Pawlas N. Med.Śr. 2014 T.17 nr 1 s.41-51.
15) Praca na zmianie nocnej a ryzyko raka piersi u kobiet – na podstawie przeglądu literatury i danych IARC (Shiftwork at night as a risk factor for breast cancer – based on sources review and IARC data). Kawalec A, Pawlas K. Bezp.Pr.Nauka Prakt. 2013 nr 11 s.13-15.
16) Nocna praca zmianowa jako czynnik ryzyka kancerogenezy (Night shiftwork as a risk factor for cancerogenesis). Kawalec A, Pawlas K. Bezp.Pr.Nauka Prakt. 2013 nr 8 s.13-17.
17) Czynniki środowiskowe wpływające na sen oraz zachowywanie higieny snu (Environmental factors affecting sleep and respecting sleep hygiene). Kawalec A, Pawlas K. Probl.Hig.Epidemiol. 2013 T.94 nr 1 s.1-5.

(d) Autorstwo rozdziału w książkach i monografiach naukowych
1) Wady rozszczepowe jamy ustnej i twarzy – wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i chirurgiczne. Kawalec A, Nelke K. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.269-283.
2) Problemy zdrowotne w wybranych krajach świata. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski. Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.95-114.
3) Epidemiologia, czynniki ryzyka oraz elementy profilaktyki nowotworów jamy ustnej. Kawalec A. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s.285-300.
4) Aseptyka i antyseptyka w gabinecie stomatologicznym. Kawalec A. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 397-414.
5) Alkohol, tytoń i inne używki a stan zdrowia jamy ustnej. Kawalec A. W: Stomatologia społeczna Warszawa 2021, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 339-351.
6) Beverages and burns in children – the challenge for prevention. Kawalec A. W: Safety issues in beverage production. Vol.18: The science of beverages Duxford 2020, Woodhead Publishing, s.485-514. DOI: 10.1016/B978-0-12-816679-6.00015-2.
7) Problem of burns in children: opportunities for health improvement. Kawalec A. W: Essentials of accident and emergency medicine Rijeka 2019, InTech, s.275-288. DOI: 10.5772/intechopen.74490.
8) Choroba oparzeniowa u dziecka. Kawalec A. W: Dziecko – jego zdrowie i jego środowisko: zaburzenia rozwoju fizycznego dzieci w różnych aspektach klinicznych. Wrocław 2017, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, s.135-144. 978-83-65071-26-2.
9) Konserwanty w szczepionkach a zdrowie dzieci – fakty i mity. Kawalec A, Chowaniec M, Kawalec A. W: Puzzel 2017 : postępy nauk technicznych i ścisłych Wrocław 2017, Oskar Uchański, s.513-519. 978-83-937278-4-1.
10) Directions of neccesary changes in medical students’ education based on comparative study on compliance with hygienic procedures among medical students in Poland and in France. Kawalec A, Kawalec A, Pawlas K. W: Zdrowie w wymiarze edukacyjnym i społecznym = Health in social and educational dimension Warszawa 2016, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, s.25-35. 978-83-60312-87-2.
11) Dziecko krzywdzone w praktyce chirurga dziecięcego. Kawalec A. W: Dziecko – jego zdrowie i jego środowisko Wrocław 2016, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, s.87-95. 978-83-65071-21-7.
12) Problem oparzeń u dzieci z uwzględnieniem środowiskowych czynników ryzyka. Kawalec A. W: Dziecko – jego zdrowie i jego środowisko Wrocław 2015, Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, s.85-9. 978-83-65071-10-1.
13) Wybrane aspekty zdrowotne związane z pracą zmianową (The chosen health aspects associated with the shift work). Kawalec A, Pawlas K. W: Zdrowie, praca, środowisko – współczesne dylematy Warszawa 2015, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, s.255-263. 978-83-60312-72-8.

Aktywność recenzencka w czasopismach:
1) Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine
2) Medycyna Pracy
3) PLOS ONE
Przynależność do towarzystw naukowych:
1) Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej;
2) Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.

Popularyzacja nauki
1) Współorganizacja konferencji naukowych m.in. III Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko i Zdrowie na Dolnym Śląsku i w Polsce” 16-18.05.2014, Ogólnopolskiej Konferencji „Środowisko i Zdrowie na Dolnym Śląsku i w Polsce” 19-21.04.2013
2) Czynny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki: 2019, 2018, 2015.

Najistotniejsze badania naukowe
1) wieloośrodkowe badanie będące podstawą rozprawy doktorskiej „Czynniki środowiskowe ryzyka oparzeń u dzieci z uwzględnieniem możliwości profilaktyki”;
2) badanie polsko-francuskie przestrzegania procedur higienicznych przez studentów wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studentów CHU de Bordeaux przeprowadzone w ramach pobytu na stypendium w CHU de Bordeaux w ramach programu Erasmus
3) analiza składu ciała młodych dorosłych pod kątem częstości występowania tzw. ukrytej otyłości

Praca dydaktyczna
1) aktualnie prowadzone zajęcia: Anatomia, Biologiczne podstawy zachowania;
2) prowadzenie zajęć w języku angielskim ze studentami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wydziału lekarskiego oraz lekarsko-stomatologicznego English Division: Social dentistry, Hygiene and epidemiology, prowadzenie zajęć w języku polskim z przedmiotu: Higiena i epidemiologia;
3) autorstwo i współautorstwo rozdziałów w podręczniku PZWL „Stomatologia społeczna”: „Epidemiologia, czynniki ryzyka oraz elementy profilaktyki nowotworów jamy ustnej”, „Alkohol, tytoń i inne używki a stan zdrowia jamy ustnej”, „Aseptyka i antyseptyka w gabinecie stomatologicznym”, „Problemy zdrowotne w wybranych krajach świata. Problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Polski”, „Wady rozszczepowe jamy ustnej i twarzy – wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i chirurgiczne”.

Dodatkowa działalność
1) 2013-2015 – członkostwo w Radzie Doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
2) 2013-2015 – członkostwo w Kole Naukowym Doktorantów „Biomed” Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
3) 2007-2011 – aktywne członkostwo w SKN; praca na rzecz ruchu studenckiego IFMSA: 2009/2010 – Lokalny Koordynator Projektu „Szycie chirurgiczne”; 2010/2011 – Ogólnopolski Koordynator Projektu „Szycie chirurgiczne”.

Antropologia