Bogusław Pawłowski – życiorys naukowy

<-Wróć
Wykształcenie:

1969 – 1977 Szkoła Podstawowa nr 4 w Prudniku
1977 – 1981 Liceum Ogólnokształcące w Prudniku
1981 – 1986 Politechnika Wrocławska (Wydział PPT)
1985 – 1989 Uniwersytet Wrocławski (Wydział Nauk Przyrodniczych)

Kwalifikacje:

 • 1986 Magister Inżynierii Biomedycznej, (Politechnika Wrocławska)
  (praca magisterska „Komputerowe rozpoznawanie EKG”)
 • 1989 Magister Biologii (specjalizacja: antropologia fizyczna),
  (Uniwersytet Wrocławski)
  (praca magisterska „Zachowania narzędziowe zwierząt dziko żyjących”)
 • 1996 Doktor Nauk Biologicznych w zakresie Biologii, (Uniwersytet Wrocławski)
  (praca doktorska „Ewolucyjne uwarunkowania zachowań płciowych i wybranych żeńskich cech morfologicznych w filogenezie człowieka”)
 • 2003 Doktor Habilitowany Nauk Biologicznych w zakresie Biologii – Antropologii, (Uniwersytet Wrocławski) (”Preferencje w doborze partnera u człowieka i ich biologiczne znaczenie” – na podstawie 6 opublikowanych artykułów naukowych)
 • 2010 (październik) tytuł profesora nauk biologicznych.

Zatrudnienie:

od 2012 – profesor zwyczajny w Katedrze Biologii Człowieka UWr (wcześniej pod nazwą Katedra Antropologii)

od 2005 do 2012 – profesor nadzwyczajny w Katedrze Antropologii U.Wr. (od 01.07.2009 p.o. Kierownika Katedry Antropologii U.Wr., a od 01.10.2010 Kierownik Katedry Biologii Człowieka UWr (wcześniej Katedry Antropologii U.Wr.)

2006.09.01 do 2010.08.31 dyrektor Zakładu Antropologii PAN we Wrocławiu

1996 – 2004 adiunkt w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego

1990 – 1996 asystent w Katedrze Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego,

1987 – 1989 referent w Instytucie Cybernetyki Politechniki Wrocławskiej

Obecne członkostwo w towarzystwach i komitetach naukowych:

Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE)

European Human Behaviour and Evolution Association (EHBEA)

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN

Członek Komitetu Antropologii PAU

Odbyte zagraniczne stypendia naukowe:

1 miesiąc – Uniwersytet w Getyndze (RFN), Dept. Anthropology, 1994 (Tempus).

2 miesiące – University of Liverpool (GB), Dept. Psychology, 1995 (Program Tempus).

12 miesięcy – University of Liverpool (GB), School of Biological Sciences,
1997/98 przyznane przez NATO/Royal Society.

4 tygodnie – University of St. Andrews (Szkocja), Perception Laboratory
w Dept. Psychology, przyznane przez Royal Society.

Wykłady i badania na zaproszenie instytucji zagranicznych („visiting professor”):

 1. Departamento de Ecologia Humana Centro de Investigation y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Merida, Mérida, Yucatan, Meksyk (styczeń/luty 2000)
 2. Dipartimento di Zoologia e Antropologia Biologica, Università di Sassari (Włochy) (Wrzesień 2001).
 3. Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Sao Paulo (Sao Paulo, Brazylia), 1-7 grudnia 2003.
 4. Departamento Psicobiologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, Brazylia), 9-15 grudnia 2003.
 5. Centro de Filosofia e Ciencias Humanas, Departamento de Psicologia Experimental, Universidade Federal do Para (Belem, Brazylia), 16-21 grudnia 2003.
 6. Uniwersytet Karola w Pradze, 17-23 maj 2005.
 7. Departamento de Ecologia Humana Centro de Investigation y de Estudios Avanzados del I.P.N. Unidad Merida, Mérida, Yucatan, Meksyk (VIII.2005 – VII.2006).
 8. School of Biological Sciences, University of Liverpool (Wielka Brytania), IV.2007.
 9. Uniwersytet Karola w Pradze, V.2009.
 10. Uniwersytet Karola w Pradze, IV.2012 (Ethological Summer School)
 11. Uniwersytet Warszawski (Wydział Artes Liberales) (2015-2017)

Komitety redakcyjne czasopism naukowych:

associate editor w “Evolutionary Psychology” (pismo z listy filadelfijskiej z IF)

Nagrody i odznaczenia

 1. Złoty Krzyż Zasługi (2016)
 2. Popularyzator Nauki 2016 – nagroda główna w konkursie PAP i MNiSW

<-Wróć