Bogusław Pawłowski – zorganizowane konferencje

<-Wróć

  1. „Psychologia Ewolucyjna” – XXV warsztaty Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej,  Warszawa, 18.01.2003. Byłem gospodarzem warsztatów i miałem główny referat Psychologia ewolucyjna – nowy klucz do rozwikłania ludzkiego umysłu
  2. Współorganizator konferencji: „Barometry nierówności społecznych”  z okazji 75-lecia prof. Tadeusza Bielickiego (maj 2007).
  3. Organizator (przewodniczący) międzynarodowej konferencji EHBEA  (European Human Behaviour and Evolution Association) – 25-27.IV.2010, Wrocław.
  4. Organizacja LIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN (Warszawa, sobota 19 marca 2011). Wiodący wykład pt.
    Atrakcyjność i preferencje kobiet w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego”
  5. Organizator (przewodniczący) konferencji PTNCE (Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji) 23-25.X.2014, Wrocław.

<-Wróć