Bogusław Pawłowski – badania naukowe

<-Wróć

Działalność naukowa koncentruje się wokół kilku następujących bloków tematycznych:

 • Mechanizmy i ograniczenia ewolucji wybranych cech morfologicznych w linii Homininae. Cechy te to: nieallometryczna wielkość ludzkich noworodków i ilość tkanki tłuszczowej u ludzkich noworodków, rozkład podskórnej tkanki tłuszczowej u kobiety, otłuszczenie gruczołów sutkowych u kobiety, termoregulacyjne koszty wzrostu mózgowia w ewolucji człowieka.
 • Ewolucyjne aspekty sygnalizacji płodnego okresu w cyklu menstruacyjnym samicy i zachowań seksualnych w ewolucji Homininae (problem tzw. utraty rui i ukrytej owulacji).

 

 • Preferencje cech morfologicznych i behawioralnych przy wyborach potencjalnego partnera seksualnego oraz preferencje warunkowe (np. zależne od względnej masy ciała czy wskaźnika taliowo-biodrowego kobiety (WHR)) i ich biologiczne znaczenie.

  Można tu wyróżnić cztery, następujące zagadnienia:

  a.) Wysokość ciała w kontekście doboru płciowego u człowieka współczesnego.

  b.) Warunkowe preferencje dymorfizmu płciowego wysokości ciała między partnerami.

  c.) Strategie zachowań i warunkowe preferencje na rynku matrymonialnym.

  d.) Atrakcyjność wybranych cech morfologicznych człowieka (kształt ciała kobiety i innych cech płciowo dymorficznych, względna długość nóg, proporcje dotyczące wybranych cech twarzy i atrakcyjność głosu).

   

 • Wpływ stresu i cech antropometrycznych na funkcje reprodukcyjne kobiet.

 

 • Weryfikacja hipotezy o zróżnicowanych preferencjach  i strategiach zachowań człowieka w zależności od osobniczej kondycji biologicznej mierzonej różnymi fizjologicznymi (np. poziom hormonów) i antropometrycznymi (np. poziom asymetrii fluktuacyjnej) parametrami.

 

Obecne badania naukowe dotyczą:

 • Parametry układu immunologicznego a morfologiczne mierniki kondycji biologicznej u człowieka – weryfikacja hipotezy immunokompetencji (ang. Immunocompetence Handicap Hypothesis) u człowieka.
 • Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.
 • Wpływ fikcyjnych narracji na stosunek ludzi do zwierząt   
 • Ewolucyjne znaczenie miłości romantycznej u człowieka (jej wpływ na sukces reprodukcyjny)

 

Duża część mojej działalności naukowej wiąże się z próbą implementacji teorii ewolucji do psychologii, a zatem jest interdyscyplinarnym podejściem związanym z biologicznymi mechanizmami zachowań i ludzkich preferencji, w którym dokonywane są próby osadzenia niektórych zagadnień tradycyjnej psychologii w teoretyczne ramy ewolucjonizmu.

Projekty naukowe finansowane przez KBN, a obecnie przez NCN:

 1. Kierownik grantu promotorskiego:
  ”Fizjologiczne uwarunkowania reakcji na bodźce seksualne w kontekście męskich strategii seksualnych” (wykonawca Irmina Sukiennk) (2008-2011)
 2. Główny wykonawca:
  ”Stres psychologiczny a funkcje reprodukcyjne kobiet. Wpływ stresu psychologicznego na wydzielanie progesteronu i 17-β-estradiolu w cyklu menstruacyjnym” (Kierownik grantu: dr Anna Ziemkiewicz-Wichary) 2007-2011.
 3. Kierownik grantu NCN (Opus):
  ”Morfologiczne i hormonalne mierniki kondycji biologicznej a jakość układu immunologicznego człowieka” (2013-2016).
 4. Główny wykonawca NCN (Opus):
  ”Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu – badania empiryczne.” (Kierownik grantu: dr Wojciech Małecki) (2013-2016).
 5. Główny wykonawca NCN:
  „Funkcjonalność miłości romantycznej w ujęciu międzykulturowym”
  (Kierownik grantu: dr hab. Piotr Krzysztof Sorokowski) (2015-2018).
 6. Kierownik grantu NCN (Opus):
  ” Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety” (2016-2019).

<-Wróć