dr Katarzyna Pawłowska

Kontakt:

e-mail: katarzyna.pawlowska@uwr.edu.pl
tel.: +48 71 344 32 65

 

Doktorat:

„Ocena poziomu rozwoju fizycznego oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wybranych chorobach przewlekłych przewodu pokarmowego”

II Katedra i Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Promotor: prof. dr hab. Barbara Iwańczak

Magisterium:

„Ocena poziomu rozwoju somatycznego i stanu odżywienia osób w wieku 3 – 18 lat z hypolaktazją”
Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski
Opiekun pracy: dr hab. prof. Danuta Kornafel

Licencjat:

„Hipolaktazja typu dorosłego u Homo sapiens”
Katedra Antropologii, Uniwersytet Wrocławski
Opiekun pracy: dr Paweł Dąbrowski

Studia Podyplomowe:

„Żywienie człowieka w profilaktyce zdrowotnej”, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Praca dyplomowa: „Zastosowanie diety w leczeniu nietolerancji pokarmowych”
Opiekun pracy: prof. dr hab. Jadwiga Biernat

Towarzystwa naukowe:

Polskie Towarzystwo Dietetyki

Obszar zainteresowań:

  • Auksologia,
  • Wpływ żywienia na funkcjonowanie organizmu,
  • Metody oceny stanu odżywienia białkowo-kalorycznego,
  • Choroby przewlekłe i zaburzenia przewodu pokarmowego.

Publikacje naukowe:

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Pawlowska3

Dydaktyka:

  • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
  • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
  • Anatomia I,
  • Somatometria i somatoskopia,
  • Podstawy epidemiologii.