dr Judyta Nowak

Kontakt

e-mail: judyta.nowak[at]uwr.edu.pl

pokój: pokój 14b

Licencjat:

Staphylococcus aureus w zatruciach pokarmowych i zakażeniach.

Promotor: dr Józef Mleczko

Magisterium:

Wybrane ludzkie neuropeptydy jako modulatory właściwości fagocytarnych neutrofilii wobec Moraxella catarrhalis.

Promotor: prof. dr hab. Adam Jankowski

Doktorat:

Morfologiczne mierniki kondycji biologicznej  a swoista odporność immunologiczna

opiekun pracy: prof dr hab Bogusław Pawłowski, opiekun pomocniczy:
dr Daria Augustyniak

Publikacje:

 • Augustyniak D.,  Nowak J., Lundy F.T. (2012) Direct and Indirect Antimicrobial Activities of Neuropeptides and their Therapeutic Potential.  Current Protein & Peptide Science, 13:(8):723-738
 • Pawłowski B., Nowak J., Borkowska B., Drulis-Kawa Z. (2014) Human body morphology, prevalence of nasopharyngeal potential bacterial pathogens and immunocompetence handicap principal. American Journal of Human Biology, 26:305-310
 • Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. (2015) Woman’s body symmetry and oxidative stress in the first trimester of pregnancy. American Journal of Human Biology DOI: 10.1002/ajhb.22730
 • Żelaźniewicz A, Borkowska B, Nowak J, Pawłowski B. „The progesterone level, leukocyte count and disgust sensitivity across the menstrual cycle.” Physiol Behav. 2016 Jul 1;161:60-5. doi: 10.1016/j.physbeh.2016.04.002.
 • Nowak J, Borkowska B, Pawlowski B. Leukocyte changes across menstruation, ovulation, and mid-luteal phase and association with sex hormone variation. Am J Hum Biol. 2016 Apr 18. doi: 10.1002/ajhb.22856.
 • Pisanski K, Nowak J, Sorokowski P. „Individual differences in cortisol stress response predict increases in voice pitch during exam stress.” Physiol Behav. 2016 May 14;163:234-238. doi: 10.1016/j.physbeh.2016.05.018.
 • Nowak J, Borkowska B, Pawlowski B. „Sex differences in the risk factors for Staphylococcus aureus throat carriage.” Am J Infect Control. 2016 doi: 10.1016/j.ajic.2016.07.013.

Konferencje:

 • Nowak J.  Wyznaczniki zdrowia a budowa ciała człowieka. Naukowa konferencja dla nauczycieli. Wrocław,  22 marzec 2014, organizator: Wydział Nauk Biologicznych UWr (referat)
 • Nowak J. Ilość tkanki tłuszczowej a kolonizacja dróg oddechowych gronkowcem złocistym u mężczyzn. IV Studencka Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych  PUZZEL 2015. 18-19 kwiecień 2015, Wrocław (referat)
 • Pawlowski B., Nowak J.,  Borkowska B.,  Drulis-Kawa Z. Body attractiveness, nasopharyngeal flora and immunocompetence European Human Behaviour & Evolution Associacion (EHBEA) 2013 Conference, Amsterdam, 24-27 marzec 2013 (plakat)
 • Augustyniak D., Nowak J., Jankowski J. Modulation of Moraxella catarrhalis and nontypeable Haemophilus influenzae phagocytosis by neuropeptides NPY and CGRP 15TH International Congress of Immunology, MILAN, ITALY/ August 22-27/ 2013
 • Judyta N., Borkowska B., Pawłowski B. Adaptive changes of immune parameters in blood across menstrual cycle. 1-st Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, Wrocław 23-25 October 2014.
 • Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. Oxidative stress in the first trimester of pregnanct and woman’s body shape and symmetry. 1-st Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, Wrocław 23-25 October 2014.
 • Nowak J., Żelaźniewicz A., Borkowska B., Pawłowski B. Inflammation level fluctuation in menstrual cycle as a marker of reproductive potential. 5th Summer Institute of the International Society for Human Ethology 13-16 may 2015. Athens
 • Borkowska B., Żelaźniewicz A., Nowak J., Pawłowski B. Disgust sensitivity, progesterone level  and leukocyte count across menstrual cycle 5th Summer Institute of the International Society for Human Ethology 13-16 may 2015. Athens
 • Nowak J, Augustyniak D, Figura R, Borkowska B, Roszkowiak J, Drulis-Kawa Z, Pawłowski B. “The potency of adaptive immunity against conserved and evolving antigens.”  4th European Congress of Immunology, 6-9 September 2015, Vienna
 • Roszkowiak J, Nowak J, Augustyniak D. “The role of elastase in antimicrobial action against Moraxella catarrhalis.”  4th European Congress of Immunology, 6-9 September 2015, Vienna
 • Nowak J, Borkowska B, Pawłowski B. “Body fat, sex hormones and propensity to carry pathogenic bacteria in men.”  2nd International Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 21-23 September 2015, Poznań
 • Judyta Nowak, Borkowska Barbara, Daria Augustyniak, Zuzanna Drulis-Kawa, Bogusław Pawłowski. „Self-perceived attractiveness, immune potential against pathogen and free testosterone levels in healthy men.” International Society for Human Ethology 1-5 August 2016. Stirling (Scotland)
 • Judyta Nowak, Borkowska Barbara, Daria Augustyniak, Zuzanna Drulis-Kawa, Bogusław Pawłowski. „Body height and immune response to flu vaccine in men. Testing body height as a signal of biological quality.3rd International Conference of Polish Society for Human and Evolution Studies, 28-30 September 2016, Toruń

Zainteresowania

 • Immunomodulująca rola hormonów płciowych
 • Morfologiczne wyznaczniki kondycji biologicznej a parametry immunologiczne i stan zdrowia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Immunologia kliniczna
 • Biologia ewolucyjna

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych

 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji – w 2014 Członek komitetu organizacyjnego konferencji PTNCE

Konsultacje

Dydaktyka:

 • Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
 • Biologia człowieka
 • Anatomia człowieka
 • Podstawy mikrobiologii
 • Psychologiczno-biologiczne uwarunkowania ludzkich zachowań
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego