dr Agnieszka Żelaźniewicz

dr Agnieszka Żelaźniewicz

Kontakt:

e-mail: agnieszka.zelazniewicz[at]uwr.edu.pl

tel.: +48 71 3752589

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Doktorat:

Zmiana morfologii piersi w okresie ciąży jako wskaźnik inwestycji prenatalnej i laktacyjnej kobiety
Promotor: prof. Bogusław Pawłowski

 

Publikacje:

Żelaźniewicz, A., Borkowska, B., Nowak, J., & Pawłowski, B. (2016). The progesterone level, leukocyte count and disgust sensitivity across the menstrual cycle. Physiology & Behavior, 161, 60-65.

Żelaźniewicz A, Nowak J, Pawłowski B (2015). Woman’s body symmetry and oxidative stress in the first trimester of pregnancy. American Journal of Human Biology, 27(6), 816-821.

Żelaźniewicz A, Pawłowski B (2015) Breast size and asymmetry during pregnancy in dependence of a fetus’s sex. American Journal of Human Biology, 27: 690-696.

Żelaźniewicz A, Pawłowski B (2015) Disgust in pregnancy and fetus sex—Longitudinal study. Physiology & Behavior, 139, 177-181.

Tomaszewska A, Żelaźniewicz A (2014) Morphology and Morphometry of the Meningo-Orbital Foramen as a Result of Plastic Responses to the Ambient Temperature and Its Clinical Relevance. Journal of Craniofacial Surgery 25: 1033-1037.

Pawłowski B, Żelaźniewicz A (2012) Newborn’s Condition at Birth Does Not Depend on Maternal Sexual Strategy—Evidence Against the ‘‘Hunting for Good Genes’’ Hypothesis, American Journal of Human Biology.

Żelaźniewicz A, Pawłowski B (2011) “Female breast size attractiveness for men as a function of sociosexual orientation (restricted vs. unrestricted)”, Archives of Sexual Behavior, 40:1129-1135.

Groyecka, A., Żelaźniewicz, A., Misiak, M., Karwowski, M., & Sorokowski, P. (2017). Breast shape (ptosis) as a marker of a woman’s breast attractiveness and age: Evidence from Poland and Papua. American Journal of Human Biology.

Mielcarska, K., Żelaźniewicz, A., & Pawłowski, B. (2017). Risk taking propensity in pregnancy—Longitudinal study. Personality and Individual Differences, 110, 7-11.

Artykuły popularnonaukowe:

Tomaszewska A, Żelaźniewicz A., Borysławski K. (2012) Mumia na receptę. Wiedza i Życie (luty 58-61).

Obszar zainteresowań:

 • Morfologiczne i fizjologiczne wskaźniki kondycji biologicznej
 • Funkcje reprodukcyjne u kobiet
 • Biologiczne koszty reprodukcji
 • Medycyna ewolucyjna
 • Biologiczne uwarunkowania zachowań człowieka

Dydaktyka:

 • Psychologiczno-biologiczne uwarunkowania ludzkich zachowań
 • Biomedyczne podstawy wychowania i rozwoju
 • Etologia człowieka
 • Biologia człowieka
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji
 • International Society for Human Ethology

Projekty badawcze:

„Wielkość i asymetria piersi, oraz ich zmiany w czasie ciąży, jako uczciwy sygnał możliwości inwestycji rodzicielskiej i laktacji kobiety” Grant NCN 2011/01/N/NZ8/03208, okres realizacji grudzień 2011 – grudzień 2013 (kierownik grantu),

 „Znaczenie trzewnej tkanki tłuszczowej dla kondycji biologicznej kobiety.” – grant NCN nr 2015/19/B/NZ8/02061 (OPUS), okres realizacji lipiec 2016 – lipiec 2017 (Wykonawca)

 

Konsultacje