dr Daniel Psonak

Kontakt:

e-mail: danielpsonak[at]gmail.com

tel.: +48 71 375 20 23
pok. 16

 

Magisterium:

Charakterystyka antropologiczna serii szkieletowej datowanej na XII-XIV wiek z Placu Dominikańskiego we Wrocławiu.

Promotor: Prof. zw. dr hab. Tadeusza Krupińskiego

Podyplomowe Studium Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Rozprawa doktorska:

Próba określenia warunków życia średniowiecznych populacji z terenu Polski (na podstawie wybranych wyznaczników stresu fizjologicznego ocenianych na materiale szkieletowym)

Promotor: dr hab. Barbara Kwiatkowska

Publikacje:

 • Psonak, D.;2003, Charakterystyka antropologiczna serii szkieletowej datowanej na XII-XIV wiek z Pl. Dominikańskiego we Wrocławiu, Wszystkich rzeczy miarą jest człowiek, Gdańsk, (plakat – publikacja w materiałach pokonferencyjnych);
 • Psonak, D., D. Danel, B. Pawłowski; 2005, Stopień maskulinizacji czaszek męskich jako marker kondycji genotypowej osobnika. Przegląd Antropologiczny – Anthropological Review, Suplement 4, (plakat – publikacja w materiałach pokonferencyjnych);
 • Kwiatkowska-Szleszkowska, K., M. Niedziela, D. Psonak; 2005, Lindowman-mord ofiarny czy ofiara mordu? Do, ut des – dar, pochówek, tradycja, Funeralia Lednickie, Spotkanie 7. Poznań, (plakat – publikacja w materiałach pokonferencyjnych);
 • Danel, D., D. Psonak; 2005, Dymorfizm płciowy cech metrycznych czaszek ludzkich a wpływ środowiska na przykładzie cribra orbitalia, (plakat – publikacja w materiałach pokonferencyjnych);
 • Kluska, S., D. Psonak, H. Rutka; 2006, Wybrane schorzenia kręgosłupa a proces starzenia się organizmu. Funeralia Lednickie Spotkanie 8, Poznań, (współautor referatu – publikacja w materiałach pokonferencyjnych);
 • Pawlowski, B., Danel, D., Psonak, D.; 2006, Relationship between the masculinisation of male skulls and cribra orbitalia as new evidence supporting Handicap Principle, Congress Book of 15th Congress of the European Anthropological Association „MAN AND ENVIRONMENT: TRENDS AND CHALLENGES IN ANTHROPOLOGY” – Budapest, Hungary, (współautor referatu – publikacja w materiałach pokonferencyjnych).

Ekspertyzy:

1.Ekspertyza antropologiczna materiału szkieletowego na zlecenie firmy archeologicznej „Castrum” z Katowic (2005)

2.Konsultacje antropologiczne podczas opracowywania materiału osteologicznego z szubienicy z Lubania Śląskiego (2005)

Udział w konferencjach:

2003, Gdańsk, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (plakat),

2005, Poznań, Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (plakat),

2005, Lednica, Funeralia Lednickie, Spotkanie 7 (plakat),

2006, Lednica, Funeralia Lednickie Spotkanie 8, Poznań, (współautor referatu),

2006, Budapest, Hungary, 15th Congress Of The European Anthropologican Assotiation „MAN AND ENVIRONMENT: TRENDS AND CHALLENGES IN ANTHROPOLOGY” – Budapest , Hungary(współautor referatu),

2007, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Określenie standardów postępowania w zakresie profilaktyki i prewencji w zakażeniach HCV ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia (konferencja naukowo-szkoleniowa),

2007, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Zagrożenia i skutki zdrowotne ekspozycji zawodowej u pracowników budownictwa (konferencja naukowo-szkoleniowa),

2009, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Kompleksowy program ochrony słuchu (konferencja dla pracowników służb PIP, PIS oraz BHP) 2010, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Profilaktyka uszkodzeń słuchu spowodowanych hałasem (ogólnopolska sesja naukowa dla lekarzy oraz innych specjalistów zajmujących się zdrowiem pracujących dot. ochrony słuchu)

Obszar zainteresowań:

 • badania populacji historycznych na podstawie materiałów szkieletowych
 • ocena warunków życia populacji historycznych
 • badania wyznaczników stresu fizjologicznego w populacjach historycznych
 • ergonomia
 • antropologia sądowa

Konsultacje

Dydaktyka:

Wykłady:

Antropologia fizyczna

Anatomia człowieka

Ergonomia

Ćwiczenia:

Biologia populacji ludzkich

Problemy nauk biologicznych – pracownia specjalizacyjna Techniki przygotowania pracy dyplomowej – konwersatorium