Wystawa

ANTROPOGENEZA:

I. Rząd Naczelnych (Primates)

 1. Małpiatki
 2. Małpy szerokonose i wąskonose
 3. Małpy wąskonose człekokształtne
 4. Istoty ludzkie
 5. Zróżnicowanie postawy ciała Naczelnych

II. Rozwój rodowy człowieka (antropogeneza)

 1. Australopitek (Australopithecus)
 2. Człowiek zręczny (Homo habilis)
 3. Człowiek wyprostowany (Homo erectus)
 4. Człowiek neandertalski (Homo neanderthalensis)
 5. Człowiek rozumny (Homo sapiens) i zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe współczesnego człowieka


ONTOGENEZA I PATOLOGIE W SZKIELECIE CZŁOWIEKA

I. Rozwój osobniczy człowieka (ontogeneza) na podstawie układu kostnego

 1. Czaszka
 2. Szkielet pozaczaszkowy

II. Zmiany chorobowe układu szkieletowego

 1. Zmiany zapalne
 2. Urazy
 3. Schorzenia wrodzone i rozwojowe
 4. Choroby nowotworowe
 5. Deformacje intencjonalne

KULTUROWE OBRZĄDKI POCHÓWKOWE

 1. Mumifikacja naturalna
 2. Mumifikacja intencjonalna
 3. Ciałopalenie
 4. Pochówki szkieletowe