Oferta dydaktyczna

Szanowni Nauczyciele!

Pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z oferty Muzeum Człowieka, jako doskonałej pomocy naukowej, mogącej wprowadzić uczniów w tajniki wiedzy antropologicznej i nie tylko. Muzeum Człowieka jako jednostka mieści się w Katedrze Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego i stanowi zbiór niezwykłych eksponatów zebranych dzięki współpracy cenionych antropologów PAN i UWr.

Wystawa składa się z trzech części, a każda z nich znajduje się w osobnej sali. Pierwsza obejmuje tematykę pochodzenia człowieka, przedstawiając czaszki i szkielety współcześnie żyjących przedstawicieli rzędu Naczelnych oraz poszczególne etapy naszej ewolucji. W wystawie wykorzystano zbiory odlewów czaszek form kopalnych począwszy od australopiteka (Australopithecus) po pierwszych przodków człowieka rozumnego (Homo sapiens). W gablotach umieszczone są także oryginalne narzędzia. W obrazowy sposób przedstawione jest porównanie postawy człowieka i małp człekokształtnych. Oprócz tego na czaszkach trzech odmian ludzkich zobaczyć można zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe współczesnego człowieka. Największe emocje wzbudza czaszka odmiany czarnej, która była prawdopodobnie wykorzystywana w jakichś obrządkach rytualnych, ze względu na jej barwę oraz ornament wyryty pośmiertnie na kości czołowej wraz z rzemieniem podtrzymującym żuchwę.

Druga część wystawy przedstawia rozwój osobniczy człowieka na kościach czaszki oraz poszczególnych kościach szkieletu postkranialnego. Poza tym niezatarte wrażenia wywołują patologie kostne tj. zmiany zapalne, urazy, schorzenia wrodzone i rozwojowe, choroby nowotworowe oraz deformacje intencjonalne (aby dostosować się do kanonu piękna i urody).

Osobna sala natomiast poświęcona jest obrządkom pochówkowym takim jak: mumifikacja naturalna oraz celowa, ciałopalenie i pochówki szkieletowe. Tu także umieszczona jest słynna mumia egipskiej kobiety z okresu Późnego Państwa, sprowadzona przez wrocławskiego aptekarza. Niegdyś bowiem sproszkowane ciało mumii stosowano jako medykament o nazwie „Mumia vera Aegyptica” na wszelakie dolegliwości. W sali jest też przedstawiona rekonstrukcja przyżyciowa głowy odnalezionej mumii.

Całość wystawy jest przystosowana do zajęć dydaktycznych dla uczniów oraz studentów, ze względu zarówno na tematykę (pokrywającą  się z programem nauczania) oraz nagrany komentarz, oprowadzający zwiedzających pomiędzy odpowiednimi gablotami.

W ofercie przedstawiamy Państwu także możliwość wykupienia lekcji na następujące tematy:

1. Ewolucja człowieka – omówienie kolejnych form kopalnych człowieka, z akcentem na różnice miedzy nimi oraz dorobek kulturowy.

2. Anatomia kostna człowieka – uczniowie poznają ogólną budowę szkieletu ludzkiego. Lekcja będzie mieć charakter warsztatów, po krótkim wprowadzeniu uczniowie będą mogli sami zapoznać się z kośćmi. Będzie to materiał kostny z wykopalisk UWr.

3. Ocena wieku i płci na podstawie szkieletu  człowieka – uczniowie poznają budowę kości mogąc je dotknąć oraz sami próbują w grupach określić zarówno płeć jak i wiek kości. Materiał do zajęć pochodzi ze stanowisk wykopaliskowych UWr. (warsztaty).

4. Choroby genetyczne człowieka (prezentacja multimedialna).

5. Mumifikacja i kultura starożytnego Egiptu, z uwzględnieniem ciekawostek związanych z mumią „naszej” egipskiej księżniczki

6. NOWOŚĆ!!!! Pomiary antropometryczne – uczniowie zapoznają się z metodami oceny stanu odżywienia, sami wykonują pomiary antropometryczne i zbierają swoje wyniki w karcie pracy. Ponadto uczniowie dowiadują się jak korzystać z norm rozwojowych oraz sprawdzają wartości swoich pomiarów na tle normy. Poruszane są również zagadnienia związane z typami budowy ciała (somatotypami).

Warto też zauważyć, że Muzeum Człowieka mieści się w późno barokowym dawnym konwikcie jezuickim, co wraz z okazałym dziedzińcem stanowi również dużą atrakcję turystyczną.

www.antropo.uni.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy!