Zapraszamy do udziału w badaniach naukowych: Kwestionariusz relacji z bliższymi i dalszymi krewnymi

Kwestionariusz dotyczy relacji z bliższymi i dalszymi krewnymi. Jest częścią badań prowadzonych przez w Katedrze Biologii Człowieka.  Wypełnienie kwestionariusza zajmuje ok 10 minut. 

Zapraszam do wypełnienia i dziękuje za zainteresowanie,

Mgr. Anna Chmielińska 

 

KWESTIONARIUSZ