Biblioteka

Adres:

ul. Kuźnicza 35

50-138 Wrocław
tel./fax: 0 71 375-26-97

Godziny otwarcia biblioteki:


Biblioteka do 30 września jest nieczynna
podpisywanie kart obiegowych i zwrot książekw Bibliotece WNB, Biologia Roślin, ul Kanonia 6/8

Link do czasopism elektronicznych w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej
Zakres tematyczny:
 • anatomia prawidłowa i patologiczna,
 • genetyka,
 • anatomia porównawcza,
 • medycyna,
 • antropologia,
 • ochrona zdrowia,
 • auksologia,
 • ontogeneza,
 • demografia,
 • osteoarcheologia,
 • ekologia człowieka,
 • paleopatologia,
 • embriologia,
 • socjobiologia,
 • etnologia i etnografia,
 • statystyka,
 • ewolucjonizm,
 • wychowanie fizyczne,
 • fizjologia,
 • psychologia ewolucyjna
 • ekologia behawioralna człowieka

Biblioteka jest jednostką wspólną dla:

Katedry Biologii Człowieka
Uniwersytetu Wrocławskiego i Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk.
Zbiory biblioteki wg stanu na koniec roku 2008 liczą około 4260 vol. druków zwartych oraz 1515 vol. czasopism, będących własnością Katedry Biologii Człowieka UWr, a także 10234 vol. druków zwartych i 8204 vol. druków ciągłych, będących własnością Zakładu Antropologii PAN.